Diplomert samtalecoach

 mindre_394407169

Hva er samtalecoaching?

Samtalecoaching innebærer blant annet å lære mennesker å holde målet i fokus selv når omverdenen eller indre stress gjør alt for å få en ut av kurs. Det er veiledning som hjelper til med å bevisstgjøre det som skjer når vi havner i ulike kriser eller vil ha en forandring i livet vårt.

Med hjelp av økt bevissthet om seg selv, evnen til å velge sin egen holdning og bruk av effektive verktøy og metoder blir det som hindrer utvikling synliggjort og forvandles istedet til muligheter og utvikling. Samtalecoachen benytter seg av fordypet kognitiv psykosyntese.

Internasjonalt Coachsertifikat

Som diplomert samtalecoach gjennom HumaNova har du mulighet til å få internasjonalt coachsertifikat fra EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Utdanningen er godkjent på senior practitioner nivå, noe som gir deg mulighet til å jobbe som profesjonell coach.
Les mer om EMCC

Utdanningens hensikt og mål

Utdanningens formål er å gi deg kunnskap og trening i metoder som forbedrer og fordyper menneskelig utvikling og kommunikasjon.
I løpet av året utvikler du forståelsen for samspillet mellom mennesker og øker din bevissthet om hva som støtter og hva som hindrer en god og fremgangsrik kommunikasjon og utvikling.

Etter denne utdanningen er du velkommen til å søke videre til en av våre ytterligere yrkesutdanninger som organisasjonskonsulent eller samtaleterapeut.

Utdanningens innhold

 • Intervju & Samtalemetodikk
  Vi lærer oss kunsten å veilede andre gjennom utviklende og motiverende samtale og coaching. Praktiske øvelser samt opplegg og innhold i coaching. Verktøy og modeller for coaching med ulike spørsmålsteknikker. Kunsten å lytte, være nærværende og å lede samtalen fremover.
 • Psykosyntese teori & metodikk
  Vi fordyper vår kunnskap om psykosyntesen: Stjernediagrammet, delpersonligheter, viljen-fordypning. Psykosyntese i organisasjoner – hvordan man jobber praktisk med grupper som organisasjonskonsulent.
 • Kognitiv teori & metodikk
  Kognitiv psykosyntese, bevissthet, identifikasjon/ aksept, affektteori.
 • Kognitiv Psykosyntese
  Viljeøvelser. Idealmodellen. Mål – og motivasjonsøvelser
 • Kroppsbevissthet & Seksualitet
  Teori og praktiske øvelser som gjelder vår relasjon til den fysiske kroppen og samspillet mellom kropp og sjel. Synet på seksualitet – allment og sin egen.
 • Gruppe & prosessteori
  -Fordypning av kursdeltakerens roller i grupper. FIRO-modellen, projeksjoner, hvem er jeg i gruppe?
 • Psykopatologi
  Vi lærer oss om mildere psykiske problemer som dystymi, angst, overbelastning og stress.
 • Etikk & Jus
  Vi går gjennom grunnleggende etiske verdier og prinsipper for samtaler og coaching.
 • Transpersonlig psykologi teori & metodikk
  Vi tar opp livsspørsmål og eksistensielle perspektiver og utforsker vårt syn på livets mening og formål og vårt syn på døden.
 • Veiledning av coaching
  Veiledning av coachende samtaler med adepter.

Utdanningens omfang

Den timelagte utdanningstiden består av ca 24 undervisningsdager. Utover dette har man inntil 15 studiegruppetreff, hvor gruppen samtaler rundt de ulike kursavsnittene. Tidene for disse bestemmer studiegruppen seg imellom. Du gjennomfører 10 coach-samtaler med treningsklienter (2 klienter, 5 samtaler pr klient). I tillegg skal du gå minst 20 timer individuell samtaleterapi samt 5 timer individuell coaching (inngår ikke i kursavgiften). Beregn ca 150 – 200 timer totalt for individuelt hjemmearbeid med ulike øvelser og skriftlige oppgaver. Undervisningen foregår på hverdager på kveldstid (kl 16-21).

Opptakskrav

Du skal først ha gjennomgått og blitt godkjent på vår utdanning Bli den du er

Hva kreves for å bli godkjent?

For å bli godkjent kreves at du:

 • får godkjent de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen.
 • gjennomfører minst 20 sesjoner individuell samtaleterapi hos en Diplomert samtaleterapeut i psykosyntese.
 • gjennomfører minst 5 sesjoner individuell coaching hos en diplomert samtalecoach
 • er tilstede 100% av den timelagte undervisningen og på studiegruppetreffene.
 • får godkjent på utdanningens skriftlige kunnskapstentamen.
 • Gjennomfører 10 coachsamtaler med treningsklienter og får veiledning av disse samtalene

For å kvalifisere deg for videre utdanning ved HumaNova må du oppfylle ovenstående kriterier.