Vanlige spørsmål og svar

Om våre utdanninger

Bli den du er, vår grunnleggende utdanning i psykosyntese krever personlig modenhet, egnethet, interesse og motivasjon. Alle søkere får et personlig opptaksintervju før utdanningen starter. Bli den du er, er også første året for deg som ønsker å utdanne deg som Samtalecoach, Samtaleterapeut og Organisasjonskonsulent.
Kvalifisering bestemmes i forbindelse med opptaksintervjuet.

Utdanningene er organisert som deltidsstudier slik at du kan jobbe samtidig. I tillegg til planlagt undervisning er studiegruppemøter, lekser med øvelser, litteraturlesing og oppgaver inkludert.
Hver student må også fullføre individuell terapi (ikke inkludert i kursavgiften), se detaljer for hver utdanning.
Potensielle coacher og terapeuter har også egne treningsklienter, under regelmessig tilsyn av utdanningsledere.

Pedagogikken vår er erfaringsbasert, noe som betyr at erfaringer og læring er integrert på et dypere nivå enn ved en tradisjonell forelesningsform. Utdanningen er basert på et helhetlig perspektiv og gir kunnskap om både kognitive og affektive aspekter av menneskelig utvikling. Slik at både kropp, sinn og sjel blir inkludert.

Alle utdanningene våre krever at du:

  • Er til stede minst 90 prosent (Bli den du er) 100 prosent (yrkesutdanningene) av planlagt tid og også på studiegruppemøtene.
  • Blir godkjent på skriftlige oppgaver.
  • Gjennomføre individuell samtaleterapi med en sertifisert / autorisert Samtaleterapeut i psykosyntese.
  • Utdanningen betales før vitnemålet utstedes.

Samtaleterapiutdanningen er en grunnleggende utdannelse innen psykoterapi, noe som er en fordel for mange yrker innen psykososialt arbeid og helse.

Samtalecoach gir kompetanse til å jobbe med menneskelig utvikling og coachingsamtaler i utviklings-, utdannings-, relasjons- eller personell ledende sammenhenger.

Som Organisasjonskonsulent kan du jobbe med gruppe- og individuelle prosesser og derved med endringsarbeid i organisasjoner.

Kontakt administrasjonen på hei@humanova.no, eller læreren din, så hjelper vi deg.

Ja, det kan vanligvis løses, men da løper det en ekstra kostnad. Kontakt administrasjonen på hei@humanova.no, så kommer vi tilbake til deg vedrørende kostnad, siden det kan variere avhengig av hvilken type utdanning det gjelder og hvor mange dager du ønske å ta opp.

Våre utdannelser kan utmerket kombineres med andre metoder for personlig vekst. Samtaleterapeuter, psykologer, konsulenter, bedriftsledere, lærere, kunstnere, leger, prester med flere bruker sin nye kunnskap * i sitt arbeid for å bedre kunne utnytte menneskets potensiale.

(* iht HumaNovas tilnærming)

Skulle det være flere søkere enn ledige plasser, vil vi kontakte deg og prøve å komme med en god løsning.

Hvis det er færre enn 6 påmeldinger til en utdanning, forbeholder vi oss retten til å utsette oppstarten.

Ja det går fint. Vi sender opptaksbekreftelse fortløpende, som gjelder under vilkårene nedenfor.

HumaNova Utdanning forbeholder seg retten til å trekke tilbake en opptaksbekreftelse til videreutdanning dersom følgende punkter ikke er oppfylt før kursstart:

  • Hatt utviklingssamtale med en av lærerne dine
  • Bestått tidligere utdanning (Bli den du er eller Samtalecoach)
  • Personlig modenhet og stabilitet i egen prosess

Samtaleterapeut «trinn 1», Grunnleggende opplæring i psykoterapi

HumaNovas utdannelse Diplomert samtaleterapeut “trinn 1” betyr en grunnleggende utdannelse i psykoterapi basert på Helsetilsynets kriterier for godkjent utdanning. Etter at du har fullført utdannelsen din, kan du jobbe som Samtaleterapeut innen personlig utvikling. Du kan også jobbe i helsetjenesten med behandling, under veiledning av en lisensiert psykoterapeut.

Mange samtaleterapeuter jobber privat og tar imot klienter på sin egen klinikk. Du kan også få jobb i skolen, sosialtjenesten, fengselsomsorgen, bedriftshelsetjenesten osv. Basert på hva du har for grunnutdanning. Utdannelse som Samtaleterapeut er en påbygging til andre utdanninger, som sykepleier, lærer, sosionom, behandlingsassistent. Som Samtaleterapeut jobber du ikke under Helse- og velferdsstyrets ansvarsutvalg.

På HumaNova kan du assimilere tidligere utdanning og / eller yrkeserfaring og utdanne deg til Samtaleterapeut på deltid i løpet av 3 år.

HumaNova har to «trinn 1» utdannelser
Diplomert samtaleterapeut i psykosyntese som inkluderer en grunnutdanning i integrativ psykoterapi
Samtaleterapeut i Acceptance Committee Therapy, ACT som inkluderer en grunnutdanning i psykoterapi

Lisensiert Psykoterapeut

En lisensiert Psykoterapeut er en person som har gjennomgått opplæring godkjent av Helsetilsynet (tidligere trinn 1 og trinn 2) og som er profesjonelt engasjert i psykoterapi. Psykoterapeuter har legitimasjon utstedt av Helsetilsynet (med støtte fra pasientsikkerhetsloven) og kan behandle personer med psykiatriske diagnoser. Utdannelsen til å bli Psykoterapeut er en tilleggsutdanning for personer som har grunnutdanning som juridisk psykolog, sosiolog, lege, spesialsykepleier eller prest. Psykoterapeut er en beskyttet yrkestittel.

Når vi har mottatt din søknad, vil vi sende deg et søknadsskjema. Etter at du har fylt ut søknadsskjemaet og returnert dette til oss, tar vi kontakt med deg for å avtale et personlig opptaksintervju. Under og etter det personlige intervjuet gjøres en opptaksbedømming der vi legger stor vekt på personlig skikkethet, modenhet og vilje. Etter opptaksintervjuet tar du stilling til om du ønsker å takke ja til utdannelsen. Fra da er søknaden din bindende.

Betalingsbetingelser og finansiering

Den raskeste måten å få svar på er å sende en e-post til okonomi@humanova.no. Skriv inn navn, sak og fakturanummer. Du vil få raskere tilbakemeldinger hvis du sender e-post enn å ringe til kontoret.

Studieavgiften for de lengre utdanningene er delt inn i følgende semester:

·      Semester 1 – første faktura sendes ut i forbindelse med kursstart.
·      Fortsettelsessemestre – faktureres ved slutten av inneværende semester.

Hvis du starter 2 semester i august / september, vil du motta fakturaen i juni. Hvis det starter i januar / februar, vil du motta fakturaen i desember.

Fakturaen sendes per post til adressen du har angitt i søknaden din. Betalingsfristen er 30 dager.

Nei, vi praktiserer ikke earlybird rabatt.

Litteratur og selvterapi kommer i tillegg til studieavgift.

I våre lokaler er det kjøleskap og mikrobølgeovn slik at du kan ta med og varme opp maten. Kaffe og te er tilgjengelig i våre lokaler (gjelder ikke under pandemien).

Våre utdanninger er deltidsutdanninger og gir ikke rett til studielån.

Du kan søke om delvis betaling på 2-6 måneder (per semesteravgift). Et administrasjonsgebyr på 100 kr per faktura kommer i tillegg. Søknaden må være mottatt av oss før opplæringen starter og den første fakturaen er sendt ut.

Last ned eller bestill skjemaet fra utdanningstjenesten, hei@humanova.no.

Det er alltid eleven som er ansvarlig for at studieavgiften blir betalt i samsvar med gjeldende regler. Fakturaen må betales i henhold til angitt betalingsdato.

  • Hvis semesteravgiften ikke betales på den angitte betalingsdatoen, sendes en påminnelse med et gebyr på 60 kr pluss renter.
  • Etter 14 dager går saken videre til inkasso, med påfallende gebyr + renter.

Hvis du mottar et inkassokrav, er anbefalingen at du betaler gjelden, inkludert purring og inkassogebyr til inkassoselskapet.

Den raskeste måten er å sende en epost til: okonomi@humanova.no.

Studiepause

Noen ganger når livet kommer imellom (sykdom, graviditet, flytting til et annet sted) og du må ta en studiepause, må du først informere læreren din og deretter sende en skriftlig søknad til oss, på stedet eller via hei@humanova.no. Vi ønsker å motta søknaden din i god tid før semesterstart, om mulig minst 3 uker før.

Studiepermisjon gis etter samtale med lærer og når den aktuelle studieavgift er betalt. Du følger betalingsplanen din og betaler studieavgiften som vanlig. Du vil så ha beløpet til gode til du fortsetter studiene igjen. Beløp som du har til gode kan bare brukes mot kursavgifter (ikke avbestillingsgebyrer).

Hver studiepause blir undersøkt individuelt og godkjent av lærer.

Vi refunderer ikke studieavgift, men du har beløpet til gode til du kan begynne å studere igjen. Beløp du har til gode kan bare brukes til kursavgifter (ikke avbestillingsgebyrer).

Annet

Etter den siste planlagte utdanningsdagen har eleven 6 måneder på seg til å fullføre alle oppgaver knyttet til utdanningen. Dette inkluderer å ta igjen eventuelle tapte utdanningsdager osv. HumaNova behandler vitnemålssøknader i innkommende kronologisk rekkefølge. Normal behandlingstid er ca 3-4 uker med unntak av jule- og sommerferieperioder når behandlingstiden kan være lengre. For at studenten skal kunne motta vitnemålet må alle fakturaer være betalte.

Send en bestilling til hei@humanova.no. Skriv inn følgende informasjon: navn, personnummer, adresse og hvilken utdannelse du går på. Spesifiser også om du vil at vi sender en PDF til e-postadressen din eller i posten.

Vi gjenskaper ikke diplom, men kan produsere en kopi til deg. Det koster da 600 kroner. Fakturaen blir sendt når vi mottar bestillingen din. For å bestille en kopi av diplomet ditt, send en e-post til hei@humanova.no med følgende informasjon:

Navn, utdanning, året du ble uteksaminert og adressen vi skal sende vitnemålet til. Vi har en behandlingstid på 4-5 uker.

HumaNova overholder GDPR, og alle søknader behandles konfidensielt. De person- og kontaktopplysninger du gir HumaNova i forbindelse med søknaden din lagres og behandles i våre interne datasystemer. Vi gir aldri informasjonen din videre til andre parter.

Les mer i våre personvernregler her

 

Utdanningsservice er lokalisert i våre lokaler i Baldersgate 11 i Oslo. Kontakt oss gjerne på telefon: 22550700 eller på e-post: hei@humanova.no.