Integrativ teori og metodikk

HumaNovas teoretiske opprinnelse

HumaNova ble grunnlagt med psykosyntese som grunnleggende teori og metodikk. Da psykosyntesestifteren Roberto Assagioli i tidsskriftet Psychology Today ble spurt om svakheten ved psykosyntesen, svarte han at svakheten som han kunne se var at den var for omfattende, for inkluderende.

I dagens terminologi beskrev Assagioli en integrerende tilnærming. En form for psykologi som spenner over vår tidlige historie, her og nå og vår fremtid. En form for psykologi som ikke valgte hverken atferd (atferdsterapi), tanker (kognitiv terapi) eller følelser (affektiv terapi, EFT) som den mest sentrale. Men i stedet la den vekt på samspillet mellom for eksempel tanker, følelser, fantasier, impulser, kroppssensasjoner og intuisjon. For å samhandle harmonisk utviklet Assagioli teorier om vårt innerste vesen, vårt sentrum eller vårt Selv. Et senter som både empatisk observerer indre opplevelser (bevissthet) og styrer eller kontrollerer (viljen) vår oppmerksomhet dit vi vil.

På denne måten ble psykosyntesen også en av de aller første øst-inspirerte former for psykologi som brukte bevisst tilstedeværelse, oppmerksomhet, meditasjon og visualiseringer.

Til dette la Assagioli et relasjonelt perspektiv. Hvor våre tidlige relasjonserfaringer er viktige. Da han mente at tidlige empatiske forstyrrelser former vår personlighet. Men også at nye empatiske relasjonsopplevelser får oss til å utvikle og helbrede.

På denne måten la Assagioli grunnlaget for en integrerende tilnærming til psykologi og for eksempel terapi. En tilnærming som i dagens terminologi vil bli kalt integrerende.

 

When Roberto Assagioli was asked in a Magazine interview to describe the limits of the system he had developed, he replied, «the limit of psychosynthesis that is has no limits. It is too extensive, too comprehensive. Its weakness is that it accepts too much. It sees to many sides at the same time an that is a drawback. «(«Psychology Today», December, 1974)

HumaNovas grund idag

I dag, sammenlignet med for 100 år siden, er det hundrevis av former for psykologi, teorier, metoder og psykologiske øvelser. Flere av disse deler tilnærmingen og arbeidsmetodene til psykosyntese.

Dette gjør at HumaNova i dag integrerer forskjellige metoder i psykosynteseundervisningen og underviser i en rekke teoretiske retninger i de forskjellige utdanningene. De forskjellige teoriene og metodene som brukes har noen grunnleggende vanlige utgangspunkt og deres unike aspekter. Noen vanlige punkter er

  • Akseptbasert
  • Integrerende
  • Systemisk eller helhetlig tilnærming
  • Relasjonelt
  • Utviklingsfokus mer enn psykopatologifokus (transdiagnostisk tilnærming)
  • Aktive opplevelser
  • Grunnleggende empatisk tilnærming

Noen eksempler på teorier og metoder som det undervises i på HumaNova i dag er. Psykosyntese, ACT (accepance commitmet theraphy), Motiverende samtale (MI), Gestaltterapimetodikk, NVC (Non violen Communication eller Empathetic communication), Tradisjonell CBT, etc.

På HumaNovas utdannelse, ledelse bruker teorier og metoder utviklet for grupper og organisasjoner. F.eks. Utvikling av ledelse fra det svenske forsvarshøgskolen (transformational leadership), GDQ (Group delelopment qustionnaire) og mer. Les mer på HumaNova Leadership her.