Å studere og pedagogikk

Å studera på HumaNova

På HumaNova kan du la deg inspirere av et gratis foredrag, lese endags- eller ukekurs og til og med delta på en lengre yrkesutdanning. For eksempel Samtalecoach, Samtaleterapeut, Par- og relasjonsterapeut,  og Organisasjonskonsulent.

Alle utdanningene er deltidsstudier, noe som betyr at du kan jobbe parallelt med studiene. Men fremfor alt betyr det at du får tid til refleksjon, samt tid til å ta inn ny kunnskap, erfaringer og innsikt under studiene. Slik at du til slutt kan velge å jobbe full tid med ditt nye yrke eller din nye rolle.

Våre utdanninger består av lærerstyrte klasser, arbeid i studiegrupper, individuell samtaleterapi eller coaching samt vårt eget arbeid med ulike former for studieoppgaver, eksamensoppgaver og litteratur.

Pedagogikk og erfaringslæring

Vår undervisning og utdanningspedagogikk er basert på Kolbs teorier om erfaringslæring. Dette betyr at teorier og metoder både blir diskutert og opplevd i undervisningen. De fleste utdanningstilfellene inneholder derfor en kombinasjon av teoretiske elementer, konkrete øvelser samt dialog og utforsking av det som er opplevd.

På denne måten skapes nye emosjonelle og kognitive (tanker) opplevelser som gir muligheter for ny innsikt og indre sannheter. De danner da grunnlaget for at vi skal kunne handle og gjøre annerledes til slutt.

En grunnleggende tanke i erfaringsbasert læring er at vi som barn og voksne konstruerer vår erfaring og dermed vår kunnskap gjennom opplevelser. Dermed er det gjennom nye affektive (emosjonelle) og kognitive opplevelser vi skaper og ny læring.

Læring skjer effektivt når vi

  • Får egne erfaringer gjennom våre egne opplevelser
  • Reflekterer og utforsker individuelt og sammen med andre om sin egen opplevelse
  • Får hjelp til å teoretisere, forstå og prosessere med konseptmodeller
  • Gjør nye erfaringer og bekrefter nye opplevelser

Hvem er professor David A Kolb?

Emeritius professor David A Kolb (f. 1939) er en amerikansk pedagogisk teoretiker. Hans forskning handler om hvordan erfaringslæring kan brukes. Forskningen anses som spesielt relevant for voksnes læring i hvordan vi tar inn kunnskap og forvandler den til ferdigheter.