Diplomert samtaleterapeut

Diplomert samtaleterapeut – 3-årig utdanning

HumaNovas yrkesutdanning Diplomert samtaleterapeut er for deg som vil jobbe med å bidra til menneskelig utvikling og vekst.

Vår utdanning for å bli Diplomert samtaleterapeut er treårig (grunnutdanning pluss yrkesutdanning). Utdanningen passer for deg som, ut fra en egen trygg plattform i psykosyntese og psykoterapeutiske metoder, vil praktisere som Samtaleterapeut. Som Samtaleterapeut veileder du individer til å oppdage og uttrykke sitt unike potensial. Du vil kunne bidra til at mennesker selv foretar varige endringer fra hvordan de har det til hvordan de ønsker å ha det. Dermed bidrar du til økt frihet og vekst for den enkelte.

Opptakskrav
For å starte på dette studiet må du ha fullført vår 1-årige grunnutdanning Bli den du er.

Yrkesutdanningens omfang (etter grunnutdanningen) – 4 semester
Den timelagte undervisningstiden for første året av yrkesutdanningen består av ca 25 undervisningsdager, og i det andre året er det ca 35 undervisningsdager. Utover dette skal de mindre studiegruppene treffes minst 15 timer i løpet av hvert skoleår. Individuell samtaleterapi (inngår ikke i kursavgiften), egne treningsklienter samt individuelt hjemmearbeid med ulike øvelser og skriftlige oppgaver kommer i tillegg. Veiledning er obligatorisk for å få godkjent studiet.

Jeg vil vite mer

 

Ta kontakt på e-post: hei@humanova.no, hvis du er interessert i denne utdannelsen.

Omfang:

4 semester. Deltid

Lokasjon:
Balders gate 11 i Oslo

Pris:

Privatperson
32 000 NOK/semester (inkl. mva)


Bedrifter/AS

32 000 NOK/semester (eks. mva)

Meld deg på her 

 

Veileder: Å bli Diplomert samtaleterapeut

 • Hvilke utdannelser kan jeg delta på?
 • Hvilke arenaer kan jeg operere på?
 • Hvordan er jobbmulighetene?

Ja, jeg vil ha veilederen

Dette er inkludert i yrkesutdanningen:

 • Samtalemetodikk og øvelser
 • Gruppeterapi og gruppedynamikk
 • Ytre påvirkning og kroppsbevissthet
 • Psykoterapeutisk integrativ teori og metodikk
 • Kreative metoder og uttrykk
 • Psykosyntese teori og metodikk
 • Terapeutisk trening og klientarbeid
 • Klinisk klientveiledning 
 • Utviklingspsykologi og tilknytning
 • Holistisk tilnærming
 • Meditasjon og indre arbeid

 

 • Trening i bevisst nærvær
 • Sorgstadier og sorgarbeid
 • Livsstyrkende øvelser
 • Rollespill og psykodrama
 • Relasjonsbevissthet og grenser
 • Eksistensialisme
 • Humanisme
 • Kroppsbevissthet og seksualitet
 • Psykopatologi / Diagnostikk
 • Atferdsanalyse
 • Transpersonlig eksistensiell teori og metodikk

Nedenfor kan du lese tre forskjellige intervjuer med HumaNovas tidligere elever

Etter 16 år i internasjonalt næringsliv, lengtet jeg etter noe mer meningsfylt."

Les hele intervjuet her.

Det vokste frem en tomhet og uro som fortalte meg at jeg egentlig ”ville noe mer”

Les hele intervjuet her.

”delpersonligheter” Dette endret min måte å forholde meg til selve livet på."

Les hele intervjuet her.

Du skal ha gjennomført og blitt godkjent på vår grunnutdanning »Bli den du er» eller påbyggingsutdanningen Diplomert samtalecoach, samt blitt bedømt som egnet til å fortsette.

Målet med utdanningen er at du skal bli en kompetent, trygg og innsiktsfull Samtaleterapeut.

Forutsetningen for det er at du kjenner deg selv godt, og vi legger derfor stor vekt på din egen utvikling. Selvutviklende arbeid inngår hele veien fra vår grunnutdanning i psykosyntese »Bli den du er» helt frem til ditt diplom. Utdanningen gir deg omfattende teoretisk og praktisk kompetanse som muliggjør et utviklende virke med høy profesjonalitet i ditt klientarbeid.

Etter endt studie hos oss blir du Diplomert samtaleterapeut. Å jobbe som Psykosyntese Samtaleterapeut reguleres gjennom lov om alternativ behandling. Du kan som ferdig utdannet søke om opptak i det alternative registeret. Som Samtaleterapeut utøver du ditt yrke trygt og forsvarlig ved å melde inn i Norsk Psykosynteseforening (NFP), som du da også blir forsikret gjennom. Psykosynteseforeningen jobber for å fremme og støtte psykosyntese i Norge. Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling.

For å kunne søke om diplom etter endt utdanning må alle elementer i utdanningen være godkjent.

 • Du skal ha deltatt aktivt i undervisning, veiledning og øvelser
 • Du skal fått godkjent skriftlige oppgaver
 • Du skal ha gjennomført minst 65 sesjoner med egenterapi, (som påbegynnes allerede i grunnutdanningen – »Bli den du er»)
 • Du skal ha betalt samtlige terminavgifter
 • Du skal ha 100 % oppmøte på alle samlinger og studiegruppetreff

I Diplomsøknaden må du legge ved attest fra terapeut om antall sesjoner og dato. Attesten skal være skriftlig signert av terapeut – i original eller pdf/kopi av original.

Etter å ha fullført utdanningen er du kvalifisert til å utdanne deg som Par- og relasjonsterapeut. Du kan også velge å ta et av våre fordypningskurs som du finner her.