Diplomert samtaleterapeut

Diplomert samtaleterapeut – 3-årig utdanning

 

HumaNovas utdanning, Diplomert samtaleterapeut er for deg som vil jobbe med og bidra til menneskelig utvikling og vekst.

Vår yrkesutdanning til diplomert samtaleterapeut er treårig. Utdanningen passer for deg som, utfra en egen trygg plattform i psykosyntese og psykoterapeutiske metoder, vil praktisere som samtaleterapeut. Som samtaleterapeut veileder du individer til å oppdage og uttrykke sitt unike potensial. Du vil kunne bidra til at mennesker selv foretar varige endringer fra hvordan de har det til hvordan de ønsker å ha det. Dermed bidrar du til økt frihet og vekst for den enkelte. For å bli samtaleterapeut må du fullføre grunnutdanningen «Bli den du er».

 

Kompetanse
For å bli samtaleterapeut må du fullføre grunnutdanningen Bli den du er

Utdanningens omfang– 4 semester
Den timelagte undervisningstiden for andre året består av omtrent 25 samlinger, og i tredje året er det ca 35 undervisningsdager. Utover dette skal de mindre studiegruppene treffes minst 15 ganger i løpet av hvert skoleår. Individuell samtaleterapi (inngår ikke i kursavgiften), egne treningsklienter samt individuelt hjemmearbeid med ulike øvelser og skriftlige oppgaver kommer i tillegg. Veiledning er obligatorisk for å få godkjent studiet.

Jeg vil vite mer

 

Startdato i Oslo:

År 2
Neste oppstart – VT 2022

År 3
Neste oppstart –  VT 2022

Omfang

4 semester. Deltid

Her finner du timeplanene våre

Pris

Privatperson
28 500 NOK/semester inkl. mva

Bedrifter/AS
43 500 NOK/semester eks. mva

Meld deg på her 

 

Veileder: Å bli Diplomert samtaleterapeut

 • Hvilke utdannelser kan jeg delta på?
 • Hvilke arenaer kan jeg operere på?
 • Hvordan er jobbmulighetene?

Ja, jeg vil ha veilederen

Dette er inkludert

 1 semester

 • Samtalemetodikk
 • Gruppeterapi 
 • Påvirkninger og kroppsbevissthet
 • Psykoterapeutisk integrativ teori og metodikk
 • Kreative metoder 
 • Psykosyntese teori og metodikk
 • Forskning og vitenskapsteori
 • Veiledning 

2 semester

 • Utviklingspsykologi
 • Samtalemetodikk
 • Psykoterapeutisk integrativ teori og metodikk
 • Kognitiv teori og metodikk
 • Veiledning 

 3 semester 

 • Psykosyntese teori og metodikk
 • Kreative metoder 
 • Kroppsbevissthet og seksualitet
 • Psykopatologi / Diagnostikk
 • Forskning og vitenskapsteori
 • Veiledning 

4 semester 

 • Atferdsanalyse
 • Psykoterapeutisk integrativ teori og metodikk
 • Psykosyntese teori og metodikk
 • Transpersonlig eksistensiell teori og metodikk
 • Kroppsbevissthet og seksualitet
 • Utviklingspsykologi
 • Veiledning 
 • Undersøkelse

Nedenfor kan du lese tre forskjellige intervjuer med HumaNovas tidligere elever

Etter 16 år i internasjonalt næringsliv, lengtet jeg etter noe mer meningsfylt."

Les hele intervjuet her.

Det vokste frem en tomhet og uro som fortalte meg at jeg egentlig ”ville noe mer”

Les hele intervjuet her.

”delpersonligheter” Dette endret min måte å forholde meg til selve livet på."

Les hele intervjuet her.

For å bli samtaleterapeut må du fullføre grunnutdanningen Bli den du er

Målet med utdanningen er at du skal bli en kompetent, trygg og innsiktsfull samtaleterapeut.

Forutsetningen for det er at du kjenner deg selv godt, og vi legger derfor stor vekt på din egen utvikling. Selvutviklende arbeid inngår hele veien fra vår grunnutdanning i psykosyntese – Bli den du er – helt frem til ditt diplom. Utdanningen gir deg omfattende teoretisk og praktisk kompetanse som muliggjør et utviklende arbeid med en profesjonell holdning i ditt klientarbeid

Du skal først ha gjennomført og blitt godkjent vår grunnutdanningen «Bli den du er» og/eller påbyggingsutdanningen Diplomert samtalecoach samt blitt bedømt som egnet til å fortsette.

Hva kreves for å bli godkjent?

For å kunne få ditt yrkesdiplom kreves at du:

 • Har fått godkjent de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen.
 • I løpet av grunnutdanningen og samtaleterapeututdanningen har gjennomført minst 60 – 100 individuelle terapisesjoner. Minst 50 av terapisesjonene skal være hos en av HumaNova sine diplomerte samtaleterapeuter eller hos annen samtaleterapeut i psykosyntese, og 50 sesjoner kan være hos en autorisert psykoterapeut.
 • Gjennomført minst 100 timers arbeid med egne treningsklienter som du har fått veiledning på.
 • Har videofilmet en egen gjennomført terapisesjon med treningsklient, diskutert den i studiegruppen og med din veileder og fått den godkjent.
 • Gjennomført minst fire klientpresentasjoner for gruppen og veilederen din.
 • Fulgt HumaNova sine Etiske Regler i arbeidet med treningsklienter.
 • Blitt bedømt som egnet (personlig bedømming gjøres av din hovedlærer og av klinisk veileder).
 • Har deltatt 100% i den timelagte undervisningen samt studiegrupper.
 • Fått godkjent eksamensarbeidet.
 • Fått godkjent kunnskapstentamen av teoretiske studier.

Etter å ha fullført utdanningen er du kvalifisert til å utdanne deg som Par- og relasjonsterapeut. Du kan også velge å ta et av våre fordypningskurs som du finner her.