Etikk og miljø

Etiske retningslinjer

Våre elever, Samtalecoacher, Samtaleterapeuter og Organisasjonskonsulenter utdannes og arbeider etter en klar etisk kode.

Det grunnleggende prinsippet er lik verdi for alle mennesker, retten til privatliv og en respektfull og omsorgsfull holdning. Koden som inkluderer avtalebooking, avbestilling og taushetsplikten gir klienter og klienter et rammeverk som skaper sikkerhet.

Miljøpolitikk

Miljøbevissthet bør være en naturlig del av HumaNovas daglige arbeid. Et kontinuerlig miljøarbeid innebærer følgende:

  • Vi overholder forskrifter og gjeldende lov.
  • At HumaNova, så langt det er mulig, veier hensynet til miljøet i alle beslutninger og så mye som mulig stiller miljøkrav når du kjøper varer og tjenester.
  • At HumaNova gjennom resirkulering og ved å spare naturressurser så mye som mulig reduserer forurensning som oppstår på grunn av vår virksomhet.
  • At HumaNova engasjerer sine ansatte til å skape et aktivt miljøarbeid og streve etter kontinuerlige forbedringer i miljøarbeidet.
  • At HumaNovas ansatte så langt det er mulig velger transportmiddel med hensyn til miljøet.