Våre teorier og metoder

Å studere på HumaNova

De lengre utdannelsene, for eksempel Samtalecoach, Samtaleterapeut, og Organisasjonskonsulent, er deltidsstudier. Dette betyr at du kan jobbe parallelt med studiene. Men fremfor alt betyr det at du får tid til refleksjon, samt tid til å ta inn ny kunnskap og innsikt under studiene. Slik at du til slutt kan velge å jobbe på heltid med det nye yrket ditt.
Våre utdanninger består av lærerstyrte klasser, arbeid i studiegrupper, individuell samtaleterapi og eget arbeid med studieoppgaver, eksamensoppgaver og litteratur.

Pedagogikk

HumaNovas undervisnings- og utdanningspedagogikk er basert på kunnskapen om at erfaringslæring er det som utvikler oss mennesker på en omfattende og varig måte. Når nye emosjonelle og kognitive (mentale) opplevelser skapes, dannes ny innsikt og indre sannheter som et grunnlag for at vi til slutt kan handle og gjøre annerledes.
En grunnleggende ide i erfaringsbasert læring er at vi som barn og voksne konstruerer våre erfaringer og dermed kunnskap gjennom erfaringer. Dermed er det gjennom nye affektive (emosjonelle) og kognitive opplevelser vi skaper og ny læring.

Læring skjer effektivt når vi

  • Får egne erfaringer gjennom egne opplevelser
  • Reflekterer og utforsker individuelt og sammen med andre om sin egen opplevelse
  • Få hjelp til å teoretisere, forstå og prosessere med konseptmodeller
  • Prøver nye erfaringer og bekrefter nye opplevelser

Emeritius professor David A Kolb (f. 1939) er en amerikansk pedagogisk teoretiker. Forskningen handler om hvordan erfaringslæring kan brukes. Forskningen anses som særlig relevant for voksnes læring i hvordan vi tar inn kunnskap og forvandler den til ferdigheter.

Teorier og Metoder

Innen psykologien i dag finnes det et stort antall tilnærminger og dermed teorier og metoder som prøver å forklare menneskelige indre opplevelser og atferd. HumaNovas grunnleggende tilnærming kan beskrives som integrerende, akseptbasert, salutogen og helhetlig. Som i praksis kan beskrives veldig kort som at helsen og individets ressurser er i fokus. Tanker og følelser håndteres mest klokt ved å bli akseptert og ikke unngått. Hver av oss er en del av en helhet hvor følelser, tanker, intuisjon, kropp, fantasier og ønsker er flettet sammen. Og derfor er det nødvendig med en integrerende tilnærming, et åpent system som fungerer med bevist erfaring og moderne, nylig undersøkte metoder.
Dette betyr at HumaNova i dag jobber med flere psykologiske teorier og metoder som omfavner vår tilnærming, for eksempel psykosyntese, ACT (aksept- og engasjementsterapi), CBT (kognitiv atferdsterapi), Mindfullnes-basert teori, Compassion-fokusert terapi, etc.
I disse former for psykologi som psykosyntese og ACT antar vi at vi mennesker i utgangspunktet er sunne individer, ingenting har i utgangspunktet gått i stykker. Imidlertid kan vi noen ganger bli sittende fast og trenger å lære nye ting. Vi vokser stadig psykologisk gjennom empatisk behandling, i forhold til andre. Og som et resultat vokser enda mer empati for oss selv. Dette betyr at diagnoser eller sykdom ikke er i sentrum, men snarere ressurser, potensial og lengsel. Alt vi kan bli!