Par- og relasjonsterapeut

Utdanning til Diplomert par- og relasjonsterapeut/coach

Utdannelsen til par- og relasjonsterapeut/coach er basert på det grunnleggende synet på psykosyntesen. Elementene inkluderer både psykosyntese og gestaltterapi samt Imago og empatisk kommunikasjon.

Under utdanningen blir kunnskapen din om tilknytningsteori og skjematerapi utdypet, samt dens betydning for å forstå vår håndtering av relasjoner gjennom livet. Vi behandler også sexologi fra dette perspektivet. Forelesere tar opp temaer som moderne hjerneforskning og medavhengighet.

I løpet av kurset lærer du samtalemetodikk og å bruke forskjellige teknikker som kreative metoder og meditasjoner.

Erfaringsbasert utdanning

Opplæringen gir deg kunnskap om viktig kommunikasjon som sammen
med nærhet og kontakt er avgjørende for et godt forhold. Vi ser på hva som kan være til hinder for et godt forhold, for eksempel frykt for å bli avvist eller frykt for å bli forlatt. Vi undersøker strategiene som vi mennesker bruker for å unngå å vise sårbarhet.

Opplæringen er erfaringsbasert på en slik måte at vi bruker egne erfaringer i refleksjon og utforskning for å integrere de ulike teoriene og grunnleggende antakelser som presenteres.

Jeg vil vite mer

For å opprettholde en tilstrekkelig fysisk avstand og skape et trygt miljø tilpasses antall deltakere per ny gruppe til størrelsen på lokalet. Dette betyr at du kan melde deg på en utdannelse og føle deg trygg på at gruppen ikke blir for stor.

Startdato:

  • TBA

Timeplan 2024 TBA

Omfang:

5 moduler

Lokasjon:

Balders gate 11 i Oslo

Pris:

Privatperson
TBA

Meld deg på her 

Vi har vært så heldige som har fått inn to meget erfarne og ettertraktede lærere fra HumaNova Sverige!

Møt Liv og Pekka

Du kan søke på utdanningen dersom du jobber som terapeut, eller utdanner deg til samtaleterapeut/coach ved HumaNova eller en annet utdanningsinstitusjon.

Hvis du er diplomert samtalecoach, er du kvalifisert til å delta på utdanningen og kan deretter søke om diplom som par- og relasjonscoach.

Når vi mottatt søknaden din, kontakter vi deg for et personlig opptaksintervju.

  • Delta på minimum tre sesjoner med parterapi med partneren din eller en annen person du har et langvarig forhold til.
  • 100% oppmøte på alle samlinger og i studiegruppen.
  • Gjennomfør minimum fem sesjoner med et par som treningsklienter.
  • Skrive en sammenfatning om deg selv og dine egne erfaringer som parterapeut/coach knyttet til det teoretiske innholdet i utdanningen.
  • Diskutere tre titler i studiegruppen, som dere i fellesskap har valgt fra litteraturlisten og presentere to av disse i klassen.
  • Utdanningen skal være betalt i sin helhet.
  • Attest fra terapeut om antall sesjoner og tidspunkt skal vedlegges søknaden. Attest skal være skriftlig signert av terapeut – i original eller pdf/kopi av original.

Du kan søke om delbetaling til hei@humanova.no. Et administrasjonsgebyr på 100 kr per faktura legges til. Søknaden må være sendt til oss før undervisningen starter.