Bli den du er

Bli den du er – en opplevelsesbasert utdanning i personlig utvikling

Velkommen til en utdanning for hjerte, hjerne og sjel. Bli den du er vender seg til deg som er opptatt av balanse og harmoni og vil utforske deg og dine relasjoner på et dypere plan. Denne utdanningen er for deg som vil vokse både personlig og profesjonelt. Det er ikke minst en grunnutdanning for deg som vil bli Samtalecoach, samtaleterapeut eller Organisationskonsulent.

Under utdanningen utforsker du hva som innerst inne er viktig og meningsfullt for deg og du lærer deg å ta ansvar, velge og agere i tråd med det liv som du innerst inne vil leve både privat og profesjonelt.

Grunnutdanningen i Integrativ Psykosyntese hos HumaNova bygger på opplevelsesbasert læring – innenfra og ut. Utdanningen gir deg dermed personlige opplevelser og innsikt som gjør  at du bedre forstår både deg selv og andre.

Under utdanningen kommer du i kontakt med mange ulike teorier, metoder og øvelser for din egen utvikling. Du blir mer bevisst hvordan din livserfaring former deg og hvilke personlige samt relasjonelle psykologiske livsmønstre du bruker i dag. Det gjør at du mer bevisst kan velge hvordan du vil gå videre og være mot deg selv og andre resten av ditt liv. Den erfaringen ligger siden til grunn for det arbeidet du etter hvert gjør sammen med andre dersom du velger å studere videre på en av våre yrkesutdanninger, og vil starte å bidra til at andre mennesker kan utvikle seg.

Utdanningens formål

Utdanningen har som mål å gi deg kunnskap, innsikt og verktøy som gjør at du bedre forstår deg selv, dine relasjoner og andre. Alt for at du til syvende og sist skal ha muligheten til å ta valg som styrer deg til det livet du innerst inne lengter etter.

Hva vil vi at du får ut av studieåret?

 • Verktøy og opplevelser som gir innsikt til personlig vekst
 • Teoretisk og praktisk plattform for menneskelig utvikling
 • Teknikker og metoder for avspenning, harmoni og syntese
 • En empatisk relasjon til deg selv, andre og omverden
 • Metoder for forståelse av deg selv og dine relasjoner både privat og i arbeid
 • Kontakt med mening og formål i ditt liv
 • Kontakt med viljen til å leve det liv du innerst inne vil leve
 • En plattform å stå på for å gå videre til yrkesutdanninger innen coaching, terapi eller organisasjonsutvikling

Hva hindrer deg fra å bli den du er? 

En teoretisk grunnutdanning med mange praktiske øvelser som åpner opp forståelsen for hvordan vår livserfaring skaper mønster som i blant hindrer oss fra å leve det livet vi ønsker å leve.

Gjennom å bli bevisst kan du overvinne hinder som står i veien for din utvikling. Gjennom å møte deg selv sammen med andre øker også din bevissthet og gjør det lettere å velge og å skape det livet du innerst inne vil leve.

Under utdanningen ’Bli den du er’ forutsettes du å ville dele dine personlige erfaringer med gruppen, både det som har vært til glede og det som kanskje smerter. Dine lærere følger deg gjennom hele studieåret med kontinuerlige tilbakemeldinger og de blir en viktig støtte i ditt arbeid.

Hvordan kan jeg videreutdanne meg?

Etter grunnutdanningen er du velkommen til å søke opptak på våre diplomstudier til Samtalecoach eller Samtaleterapeut med psykosyntese som retning innen psykologien.

Startdato:

6 – 7. september 2024

Timeplan TBA

Omfang:

2 semester (8 samlinger)

Lokasjon:

Balders gate 11 i Oslo

Pris:

Privatperson
25 000 NOK/semester inkl. mva

Bedrifter/AS
25 000 NOK/semester eks. mva

Meld deg på her 

Nedenfor kan du lese tre forskjellige intervjuer med HumaNovas tidligere elever

"Når jeg tenker tilbake, var jeg utrolig spent og rett og slett redd første skoledag."

Les hele intervjuet her.

"Det vokste frem en tomhet og uro som fortalte meg at jeg egentlig ville noe mer"

Les hele intervjuet her.

" delpersonligheter” Dette endret min måte å forholde meg til selve livet på"

Les hele intervjuet her.

Nedenfor er en kort beskrivelse av opplæringsmodulene og innholdet. Utdannelsen følger en struktur som begynner med å bli kjent med lærerne og gruppen, og deretter begynner en reise gjennom dine og dine medstudenters liv fra dine tidlige erfaringer og mot livet du lengter etter å leve.

Introduksjon og egenpresentasjon

De to første dagene følger etter hverandre. Det skaper en mulighet for deg å bli kjent med medstudentene dine og skaper et fellesskap for å vokse i gruppen. Lærerne dine, gruppen og du får muligheten til å snakke, og du får tid til å møte deg selv. Dagene inkluderer en gjennomgang av utdanningens innhold, tidsplan, litteratur og presentasjoner av lærere og deltakere. Vi gir en introduksjon til og presentasjon av Roberto Assagioli og psykosyntese som spesialisering i psykologi.

Du får begynne å øve på avslapnings- og pusteøvelser, være i kontakt med kroppen din, følelser og reflekterende intellekt og i enkle former illustrere dine indre bilder, tanker og følelser. Fokuset er på bevisst tilstedeværelse i møtet med deg selv og dine medstudenter.

Dine erfaringer og historien din

Du begynner å lese boken «Leve slik du vil og ikke slik du lærte» og bli kjent med livstemaene eller mønstrene dine som ofte begynner i barndommen og gjentar seg selv gjennom livet – mønstre eller programmeringer som ofte hindrer oss i å leve livet til det fulle.

 • Teorier og øvelser for å forstå barnets utvikling og grunnleggende emosjonelle behov
 • Forståelse for dine og andres grunnleggende psykologiske behov
 • Øvelser for økt aksept og selvmedfølelse som visualiseringer og oppmerksomhet

Kroppsbevissthet

I den fysiske kroppen og hjernen lagres minner og følelser som, hvis ikke får uttrykket, kan skape både fysisk og mental smerte. Å unngå og trykke ned opplevelser over tid setter spor i kroppen.

I løpet av disse to dagene på rad jobber du med:

 • Øvelser for å øke bevisstheten og gjøre deg psykologisk kjent med din egen kropp
 • Aksept av kroppens styrker og svakheter

Delpersonligheter

Såkalte delpersonligheter er psykologiske mønstre som dannes i ungdomsårene og som ofte ubevisst styrer livene våre mer enn vi kan forstå. Her blir vi mer bevisste på våre nåværende psykologiske mønstre og identifiserer delpersonligheter. Vi jobber aktivt med de delpersonlighetene vi har identifisert for å håndtere dem bevisst i hverdagen og være i stand til å velge å handle og leve som vi egentlig ønsker.

Hovedvekten er på:

 • Forståelse og aksept basert på opprinnelsen til delpersonlighetene
 • Delpersonlighetenes utviklingsprosess gjennom identifikasjon, aksept, integrering og syntese
 • Syntese av delpersonligheter mot balanse og harmoni

Bevisst tilstedeværelse og ditt Selv som sentrum

Teori og trening av å være bevisst og konsentrert i nåtiden skjer gjennom bevisst tilstedeværelse eller såkalt mindfulness. Pusteøvelser og avslapningsøvelser praktiseres for å finne optimale spenningsnivåer for å føle deg avslappet og finne indre ro.

Øvelser for å øke evnen til å observere indre opplevelser praktiseres, noe som tydeliggjør forskjellen mellom aspektet av deg som har erfaringer og selve opplevelsen. Den såkalte jeg-opplevelsen styrkes, noe som fører til et nytt, mer nyansert bilde av hva vi føler og tenker og hvem vi tror vi er.

Psykologiske teorier og psykosyntese

Teoretisk og praktisk oversikt over kunnskap om utvikling av psykologier og vanlige former for psykologi i Norge. Grunnleggende forståelse av psykodynamisk teori. Psykosyntese og humanistiske og transpersonlige psykologier.

Utvikling av viljen

I følge psykosyntese er viljen en av psykenes mest sentrale funksjoner. Det kan sammenlignes med styrmannen på en båt som holder båten på riktig kurs til tross for påvirkning fra vind og strøm. I psykologiske termer kan vinden og strømmen sammenlignes med for eksempel følelser, fantasier og tanker som ubevisst styrer for å beskytte oss mot noe vi synes er farlig. Din vilje og din evne til selvledelse blir utforsket basert på teorier om:

 • Utviklingsstadiene, aspektene og egenskapene til viljen
 • Viljenes betydning for personlighetens måte å jobbe på
 • Personlig og transpersonlig vilje
 • God vilje som et uttrykk for hva som virkelig er autentisk og åpenbart for oss
 • Formål, mål og mening

Forholdene dine

Om forhold, vår rolle i våre relasjoner, forhold som refleksjon, rollespill og praktiske gruppeøvelser.
Vellykket, psykologisk individuelt arbeid garanterer ikke sunne eller perfekte forhold i seg selv. Mellommenneskelige relasjoner er en sfære av søkere og praksis der det kreves iboende prinsipper, kvaliteter og ferdigheter. I gruppeprosessen jobber vi med:

 • Oppfatninger om seg selv og andre
 • Å ta plass og stå opp for dine egne behov i gruppen
 • Tillit og grenser
 • Intensjon og innvirkning
 • Ren oppfatning og vår evne til å eie våre egne projeksjoner

Transpersonlig psykosyntese, potensialet ditt, ressursene og formålet ditt

HumaNovas psykosyntesemodell handler om de personlige ressursene vi trenger for å utvikle for å få balanse i livet og kunne leve det livet vi ønsker å leve. Innen transpersonlig psykosyntese legger vi vekt på utforskning av:

 • Eksistensielle og transpersonlige refleksjoner, for eksempel meningen og formålet med livet
 • Menneskelig tjeneste og behovet for å bidra utover egen vinning
 • Transformasjon av ny bevissthet og innsikt i en integrert adferd i det daglige livet

Det overbevisste og selvet – teoretiske innramming.

Vi deler det som bringer oss i kontakt med det transpersonlige i vårt daglige liv. Flyt, stillhet og kontakt med mening og helhet blir diskutert og trent gjennom praktiske øvelser.

Utdanningen stiller ingen akademiske krav, men derimot krav til personlig modenhet, egnethet, interesse og motivasjon. Vi treffer samtlige søkere til et personlig opptaksintervju før oppstart.

Hvis du vil søke videre til noen av våre yrkesutdanning: Samtalecoach, Samtaleterapeut eller Organisasjonskonsulent kreves det at du:

 • Får godkjent innleveringsoppgavene for denne grunnutdanningen.
 • Gjennomfører minst 25 timer individuell samtaleterapi hos en diplomert samtaleterapeut i psykosyntese.
 • Er tilstede minst 90% av den samlingsbaserte undervisningstiden og på studiegruppetreffene.
 • Etter påmelding får du en bekreftelse på mail. I bekreftelsen finner du et søknadsskjema som fylles ut og returneres til oss.
 • HumaNova vil kontakte deg i løpet av få dager med forslag til intervjutider og deretter booke deg inn på et tidspunkt som passer deg.
 • Etter intervjuet sender vi et opptaksbrev. Du har da to ukers angrerett *.

*Les fullstendige avbestillingsregler her. 

For ytterligere informasjon, kan du kontakte oss på: hei@humanova.no eller på telefon: 22550700

Etter grunnutdanningen er du velkommen til å søke på våre yrkesutdanninger til: Samtalecoach, Samtaleterapeut eller Organisasjonskonsulent med psykosyntese som spesialisering i psykologi.

Du kan søke om delbetaling på 2-6 måneder (per semesteravgift). Et administrasjonsgebyr på 100 kr per faktura legges til. Søknaden må være mottatt av oss før undervisningen starter og den første fakturaen er sendt ut.

Last ned eller bestill skjemaet fra administrasjonen via hei@humanova.no

Studiebevis tildeles en elev som har bestått alle deler av utdanningen og har betalt utdanningen i sin helhet.