Gry startet egen coachpraksis

Uroen og tomheten var et utrykk for at jeg ikke brukte hele meg.

Gry Wille har lang erfaring fra næringslivet i både inn- og utland. Fellesnevneren i hennes tidligere jobber har vært utvikling, av både organisasjoner og mennesker. Da hun tok beslutningen om å endre kurs var hun toppleder i et stort ingeniørfirma med 900 ansatte og hadde ansvaret for HR og Kommunikasjon. I dag har hun egen coachingpraksis, VILLE NOE MER, og tilbyr både livs- og ledercoaching. Hun har en sterk tro på kreativitetens kraft i personlig utvikling og har valgt å fokusere på kreative og visuelle metoder.

Hvorfor valgte du å studere hos HumaNova?

– Til tross for at jeg tidligere hadde en spennende jobb og suksess med det jeg gjorde så vokste det frem en tomhet og uro som fortalte meg at jeg egentlig ”ville noe mer”. Jeg tok ikke denne følelsen på alvor før ”systemet” (altså jeg) brøt sammen og trengte en restart.

 

HVORDAN HAR PSYKOSYNTESEN FORANDRET DEG?

Det var psykosyntesens kreative metoder som hjalp meg til å bli mer bevisst på hvem jeg egentlig var og hva jeg egentlig ville. I ettertid har jeg skjønt at uroen og tomheten var et utrykk for at jeg ikke brukte hele meg, hverken på jobb eller privat. Jeg skulle til og med oppdage min egen kreativitet og det til tross for at jeg alltid hadde sagt til meg selv at jeg ikke er kreativ.

HVORDAN JOBBER DU I DAG?

Jeg tror på kreativitetens kraft i personlig utvikling fordi den kommer i en befriende rå, spontan og upolert form som har et unikt uttrykk for hver enkelt av oss. Den står i sterk kontrast til det kontrollerte og systematiske samfunnet vi er en del av. Prestasjonsfokus og tidspress har en tendens til å nedprioritere den viktige ressursen som kreativitet er. Nettopp derfor blir det så viktig å få den mer frem i lyset – se på den som en verdifull ressurs – for oss alle. Jeg føler nå at dette har blitt min «misjon» – for jeg har selv erfart hvilke underværker den kan gjøre.

– Sagt med andre ord, jeg vil hjelpe andre med å ta i bruk egen kreativ kraft slik at de kan bli mer av den de allerede er!

Det vokste frem en tomhet og uro som fortalte meg at jeg egentlig ”ville noe mer”.

Flere elevfortellinger