Diplomert samtalecoach

Diplomert samtalecoach – 2-årig utdanning

Vår yrkesutdanning til Diplomert samtalecoach er toårig, og rettes mot de som ønsker å inspirere folk til å finne sin egen vilje til å gjennomføre de ønskede endringene.

Utdanningen til Samtalecoach starter med vår 1-års grunnutdanning i psykosyntese, Bli den du er. I løpet av det andre året lærer du å bruke coaching-samtalen som et verktøy og en tilnærming til dine medmennesker. Din kunnskap blir utdypet slik at du uavhengig kan føre coachingsamtaler med en person eller en gruppe.

Diplomert samtalecoach er lagt opp på samme måte som ‘Bli den du er’, med lærerstyrte utdanningsdager og arbeid i små studiegrupper i tillegg til din egen individuelle samtaleterapi. Etter utdanningen kan du jobbe med coachingsamtaler i utvikling, pedagogisk, relasjonell og / eller i ledende personell sammenheng.

Omfang – 2 semestre

Den skjemalagte tiden utgjør omtrent 24 utdanningstilfeller. I tillegg til dette deltar du i studiegruppemøter ved minst 14 anledninger, der gruppen snakker om forskjellige emner. Tidene for disse bestemmes av deltakerne selv i studiegruppen.

Du fører ti-coach-samtaler med to treningsklienter (fem samtaler / klient).
Selv gjennomgår du minst 10 tilfeller med individuell samtaleterapi og 5 timer med mentorcoaching som er inkludert i opplæringen.
Anslagsvis 150 til 200 timer for individuell hjemmearbeid med forskjellige øvelser og skriftlige oppgaver kommer i tillegg.

Introduksjonsveiledning til Samtalecoach 

Startdato i Oslo

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert i denne utdannelsen.

Omfang

2 semester. Deltid

Pris

Privatperson
28 500 NOK/semester inkl. mva

Bedrifter/AS
43 500 NOK/semester eks. mva

 

Hvordan kan jeg videreutdanne meg?

Etter at du har fullført utdanningen og oppfylt kriteriene, kan du søke videre på våre yrkesopplæringer som Samtaleterapeut, Organisasjonskonsulent eller Par- og relasjonscoach.

Dette er inkludert

 • Samtalemetodikk
  Vi lærer kunsten å veilede andre gjennom å utvikle samtaler og coaching. Praktiske øvelser og verktøy og modeller for coaching med forskjellige spørsmålsteknikker. Kunsten å lytte, være til stede og lede samtaler videre.
 • Psykosyntese teori og metodikk
  Vi utdyper kunnskapen vår innen psykosyntese. Arbeid med delpersonligheter og viljen. Gjennomgang av psykosynteseprosessen. Identifisering og avidentifisering. Øvelser med forskjellige verktøy som stjernediagrammet og viljetrappen.
 • Empatisk kommunikasjon
 • Teori og praktiske øvelser i empatisk kommunikasjon. Reflekterende i grupper og individuelt. Parvis samtaletrening.
 • Affektteori og kroppsbevissthet
  Introduksjon til å påvirke teori og fordypning i kroppens betydning i coachingsamtalen.
 • Coaching – metode og tilnærming
  Gjennomgang av coachingprosessen. Hva betyr det å trene med psykosyntese som grunnlag? Strukturen i coachingsamtalene. Opplæring og praksis av coachingsamtaler – verktøy og metodikk.
 • Gruppeprosess og coaching i grupper
  Mellommenneskelig psykosyntese og gruppeprosess med fokus på utdanningsgruppen. Susan Wheelans gruppeutviklingsteori.
  Praktisk trening i å coache grupper og team.
 • Samlet psykosyntese teori og metodikk
  Psykosyntese 7 kjernebegreper.
 • Mental overbelastning
  Vi lærer om mildere psykiske lidelser som dystymi, angst, overbelastning og stress.
 • Etikk og etiske regler
  Vi reflekterer over grunnleggende etiske verdier og prinsipper før coaching. Gjennomgang av etiske regler.
 • Transpersonlig psykosyntese
  Arbeid med transpersonlige kvaliteter. Formål og mening. Iboende potensiale. Reflekterende i gruppe og individuelt. Parvis samtaletrening.
 • Veiledning om coaching
  Veiledning om coachingsamtaler med klienter.

Samtalecoaching på jobben

Coachingsamtalen er et kraftig verktøy for deg som er leder eller har en lederrolle uten formelt lederansvar. I din yrkesrolle vil du inspirere andre til å utvikle seg slik at de igjen kan bidra til sin egen og organisasjonens utvikling.

Grunnlaget for coachingsamtalen begynner med din egen selvbevissthet.
Under utdanningen til Samtalecoach styrkes forståelsen av deg selv og andre. Med ny innsikt, verktøy og metoder kan du coache og veilede dine ansatte og kolleger på den beste måten.

Coaching-samtaler har blitt en stadig viktigere del av utviklingen på jobben, og samtalecoachere er etterspurt av mange organisasjoner i både næringsliv og offentlig sektor. For de av dere som velger å utdanne seg til Diplomert samtalecoach hos oss, er opplæringen både kompetansehevende og videreutviklende. Kanskje det er en helt ny retning i karrieren din?

Nedenfor kan du lese tre forskjellige intervjuer med HumaNovas tidligere elever

Det vokste frem en tomhet og uro som fortalte meg at jeg egentlig ”ville noe mer”

Les hele intervjuet her.

”delpersonligheter” Dette endret min måte å forholde meg til selve livet på"

Les hele intervjuet her.

Etter 16 år i internasjonalt næringsliv, lengtet jeg etter noe mer meningsfylt."

Les hele intervjuet her.

Utdanningen skal gi deg kunnskap og øvelser i metoder som forbedrer og utdyper menneskelig utvikling og kommunikasjon. Du utvikler forståelse for samspillet mellom mennesker og øker bevisstheten om hva som støtter og hindrer god og vellykket kommunikasjon og utvikling.

Etter utdanningen er du velkommen til å søke om en av våre yrkesutdanninger som organisasjonskonsulent eller samtaleterapeut.

 

Du skal først ha gjennomgått og blitt godkjent på vår grunnutdanning Blir den du er

For å bli godkjent kreves at du:

 • Får godkjent de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen.
 • Gjennomfører minst 20 sesjoner individuell samtaleterapi hos en diplomert samtaleterapeut i psykosyntese.
 • Gjennomfører minst 5 sesjoner individuell coaching hos en diplomert samtalecoach,
 • Er tilstede 100% av den timelagte undervisningen og på studiegruppetreffene.
 • Får godkjent på utdanningens skriftlige kunnskapstentamen.
 • Gjennomfører 10 coachsamtaler med treningsklienter og får veiledning av disse samtalene
 • Utdanningen må være betalt i sin helhet.

For å kvalifisere deg for videre utdanning ved HumaNova må du oppfylle ovenstående kriterier.