Diplom og sertifikat

Diplom på HumaNova – slik fungerer det

I over 20 år har vi i HumaNova diplomert Samtalecoacher, Samtaleterapeuter og Organisasjonskonsulenter i Norge.

Når kan jeg søke om diplom?

Vitnemålssøknaden kan sendes inn så snart du har mottatt informasjon fra læreren din om at du er «Bestått» i alle deler av utdannelsen. Du må ha fullført det obligatoriske antall timer i individuell terapi / coaching. Du må ha 100% oppmøte både i klasserom og i arbeidet i studiegruppen din. Og du må ha betalt for utdannelsen din i sin helhet.

Søknad og attest

Diplomsøknaden sendes til administrasjonen i HumaNova sammen med et skriftlig sertifikat fra terapeut og / eller coach med informasjon om antall økter og tidsperiode. Sertifikatet skal være i original – pdf eller kopi av e-post med terapeutens e-postsignatur og tidspunkt går også bra.

Sertifikater må ikke inneholde «løfter» om fremtidige samtaler – for å oppfylle de obligatoriske kravene.

HumaNovas skjema «Bekreftelse av individuell samtaleterapi» gjelder ikke som sertifikat.

Behandling

HumaNova behandler mottatt vitnemålssøknader i kronologisk rekkefølge. Normal behandlingstid er 3-4 uker med unntak av jule- og sommerferieperioder da behandlingstiden kan være lengre.

Etter den siste planlagte utdanningsdagen har studenten seks (6) måneder å fullføre og ferdigstille alle oppgaver knyttet til utdanningen. Dette inkluderer for eksempel å ta igjen eventuelle tapte utdanningsdager.

Våre vitnemålsprogrammer er:

  • Samtaleterapeut på integrativ basis
  • Samtalecoach
  • Par og relasjonsterapeut
  • Par og relasjonscoach

Studiebevis

Deltakere i utdanninger og kortere kurs mottar et studiebevis, forutsatt at de er godkjent i alle deler og har godkjent oppmøte. Studiebeviset sendes elektronisk etter endt kurs. Eksempler på utdanninger / kurs som gir studiebevis er:

  • Bli den du er, 2 semester
  • Møt deg selv, 5 dager
  • Motiverende samtal (MI) grunnutdanning, 3 dager

Se alle våre kurs og utdanninger