Personvernregler

HumaNova sine Personvernregler

Personvernansvarlig

HumaNova Utdanning AS (Balders gate 11, 0263 Oslo, org.nr 997935004) er personvernansvarlig for behandling av personopplysninger.

Bestillinger av informasjonsmateriell samt påmelding til nyhetsbrev, kurs, foredrag og utdanninger

Personopplysninger (navn, adresse, e-post og telefonnummer) som overleveres oss i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev oppbevares så lenge du abonnerer på det. Om du melder deg av vårt nyhetsbrev vil du ikke lenger motta det og ber du om å bli slettet helt utfører vi det så raskt som mulig. Anmodning om å slettes helt skal sendes inn til oss skriftlig per e-post til hei@humanova.no eller per post til vår postadresse.

Personopplysninger (navn, adresse, e-post og telefonnummer) som overleveres oss i forbindelse med opptak til utdanning, påmelding til kurs og foredrag oppbevares så lenge det er behov for å administrere og å fakturere forholdet i tillegg til enhver tid gjeldende bokføringsregler. For alle som melder seg til en utdanning, foredrag eller kurs hos oss går det en automatisk påmelding til vårt nyhetsbrev for å sikre best mulig oppdatert informasjon om våre tilbud. Enhver som mottar vårt nyhetsbrev kan være trygg på at vi ikke selger informasjonen videre til tredjepart, og kan selv administrere avmelding via nyhetsbrevet ved behov.

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart for markedsføringsmessige formål.

Utlevering av personopplysninger

Innsyn i personopplysninger
Vi leverer ut personopplysninger for å oppfylle rettslige krav, utestående fordringer og våre øvrige vilkår. Denne typen informasjon leveres kun ut i henhold til gjeldende lover og regler.

Du har rett til  be om innsyn i de personopplysninger som er registrert på deg hos HumaNova og til å få opplysningene korrigert. Om du vil be om innsyn og/eller korrigere disse skal det rettes en skriftlig signert anmodning fra deg om det til HumaNova AS via e-post hei@humanova.no eller per post til vår postadresse.

«Slett meg»
Du kan når som helst via en skriftlig signert bestilling til vår administrasjon be om at dine personopplysninger blir helt slettet fra våre system. Dersom HumaNova AS har utestående krav knyttet til deg, ditt studieforløp ikke er fullført eller det har blitt terminert, eller det av andre årsaker pågår en saksbehandling knyttet til deg vil vi kunne oppbevare personopplysninger inntil at saken det gjelder er avsluttet.

Dataportablitet
Du kan ved skriftlig henvendelse til vår administrasjon be om at dine personopplysninger overføres til en annen aktør.

Skriftlige henvendelser om «slett meg» eller annet sendes oss signert som vedlegg i en e-post til hei@humanova.no eller via post til HumaNova AS, Baldersgate 11, 0263 Oslo.

Cookies

Når du besøker eller bruker vår hjemmeside og kommunikasjonskanaler så kan vi og vår tjenesteleverandør benytte cookies, web-beacons eller lignende teknikk for å lagre informasjon til det formål å gi deg en bedre, raskere og sikrere opplevelse samt til annonseringsformål.

Ved å navigere på vår hjemmeside, melde seg på kurs eller andre av våre aktiviteter aksepterer du vår bruk av cookies og lignende teknikk.

Kontakta oss

HumaNova når du enten via e-post hei@humanova.no eller via telefon 22 55 07 00.