HumaNova Bedriftsutvikling utvikler mennesker – mennesker som igjen utvikler bedrifter og organisasjoner. Bedrifter og organisasjoner kan bare utvikles bærekraftig og varig gjennom at menneskene der utvikler sin bevissthet. Først da kan de vise sin vilje og virkeliggjøre felles visjoner.

Vi bidrar til at ledere og medarbeidere utvikler seg i praksis. Det gjør vi gjennom å stimulere og støtte individets iboende evne til å ta ansvar, å finne mening og å bli mer bevisst sitt ansvar for eget liv. Gjennom å skape muligheter til økt bevissthet styrker og utvikler vi det friske hos mennesker, grupper og organisasjoner. Vårt arbeid støtter de prosessene som gagner utviklingen samtidig som det tydeliggjør de prosessene som begrenser utviklingen. Ut fra denne nye posisjonen kan individene eller organisasjonen gjøre sine nye valg gjennom å søke svar på spørsmålene: Hvordan vil vi egentlig at det skal være her? Og hva er helt konkret individets og organisasjonens neste skritt for å komme dit?

Vi jobber ut fra et psykosyntesisk ståsted med et ikke-vurderende grunnsyn. Utgangspunktet er at hvert menneske er unikt og vi møter hvert individ der vedkommende befinner seg. Vår pedagogikk bygger på opplevelsesbasert læring og vi arbeider med en prosess som inneholder både egne opplevelser og personlige refleksjoner som analyse, teori og praktisk bruk.

HumaNova bedriftsutvikling henvender seg til bedrifter som bryr seg om sine medarbeidere og deres personlige utvikling. Vi bidrar til at individer og grupper i organisasjoner får mulighet til å løfte blikket for å få nye perspektiver og å finne ny energi. Vi streber etter utvikling som leder til en langsiktig og gjennomgripende transformasjon. For å komme dit jobber vi med både indre dimensjoner, som for eksempel tanker, følelser og verdier, og ytre faktorer som for eksempel målsetninger, resultater og adferd.

Kontakt oss

Vi skreddersyr bedriftsprogram og kurs etter det behovet dere har i din bedrift. For mer informasjon ta kontakt med oss via telefon 22 55 07 00 eller via e-post til hei@humanova.no.

Velkommen til HumaNova bedriftsutvikling!