Gruppeterapi

Er du nysgjerrig på å prøve gruppeterapi?
En spennende form for egenterapi der du deler med andre.   

Gruppeterapiens gjennomføring:

Gruppen består av minst 6 deltakere. Du melder deg på til en gruppeprosess og forplikter deg dermed til å delta ved samtlige treff.

Du som er elev på år 2 eller 3 har mulighet for å bytte ut 25 timer individuell terapi mot gruppeterapi.