Marianns lengsel etter mening ga henne drømmejobben

Følte at jeg at jeg hadde kommet hjem

Etter 16 år i internasjonalt næringsliv, lengtet Mariann Marthinussen etter noe mer meningsfylt. Hun begynte å studere på HumaNova og fullførte vår fireårige terapeututdannelse. I dag jobber hun som coach og terapeut på heltid, både med privatpersoner og for bedrifter. I tillegg er hun blitt en del av vår lærerstab og holder også jevnlig ulike kurs innen personlig vekst.

HVORFOR VALGTE DU Å STUDERE PÅ HUMANOVA?

Jeg dro på et informasjonsmøte hos HumaNova og følte at jeg at jeg hadde kommet hjem. Her var det noe som snakket til noe dypere i meg,  noe jeg lengtet etter. Og som jeg ikke visste hva var.  På dette tidspunktet hadde jeg en veldig hektisk jobb i næringslivet, men jeg lengtet etter noe mer meningsfullt.  Akkurat denne kvelden fikk jeg en kansellering på en avtale. Da ble jeg stresset. Hva skulle jeg putte inn i det tidsrommet? Da så jeg en annonse for HumaNova hvor det stod: ”Bli den du er?” Det satte i gang en rekke tanker: Er jeg ikke det, hvis jeg ikke, hvem er jeg da? Det gjorde meg nysgjerrig. Jeg visste ikke hva det var, bare at det var riktig og viktig

HVORDAN HAR PSYKOSYNTESEN FORANDRET DEG?.

Den har gjort meg mer forståelsesfull og empatisk overfor meg selv. Samtidig har jeg fått større toleranse og rommelighet for andre. Jeg har blitt mer bevisst på mine egne sider, mønstre, ferdigheter og ikke minst det at jeg kan velge hvordan jeg kan oppleve ting. At jeg har et ansvar for mitt eget liv og hvordan jeg vil leve det. Jeg jobbet fullt de første årene jeg studerte på HumaNova og i 2005 hadde jeg slitt i ett år. Det viste seg at jeg var komplett utbrent. Da var studiene til stor hjelp i å forstå hva som skjedde med meg. Jeg ble sykemeldt og fikk anledning til å gå igjennom utbrenthet, dens faser og innhold som gir meg i dag nyttig forståelse og erfaring i arbeidet med mine klienter. Les Marianns blogginnlegg om denne opplevelsen her: http://psykosyntese.wordpress.com/2013/09/10/fra-heltent-til-utbrent-og-tilbake

HVORDAN VAR STUDIETIDEN PÅ HUMANOVA?

Jeg synes det var utrolig befriende! TiI tider var det tungt å se meg selv og jobbe meg gjennom mine egne ting.  Det var utfordrende i den grad at du skal omsette teori i praksis. En ting er å snakke og forstå, men det å handle ut i fra de nye innsiktene jeg fikk og endre vaner var krevende. Det å få til dette har gjort meg friere, til å være meg, og leve som jeg vil. Og større tillit til meg selv. Studiene ga meg en sterk opplevelse av fellesskap, tilhørighet, lov til å tenke annerledes, utenfor rammene.

HVA JOBBET DU MED TIDLIGERE?

Jeg jobbet i 6,5 år for McKinsey både i Norge og USA. Etter det ble jeg head huntet til en stilling som administrasjonssjef for å bygge opp en offentlig og privat olje-og gasstiftelse (INTSOK). Dette var en krevende, men spennende jobb med mye reising internasjonalt. Livet mitt på den tiden var så trygt økonomisk, med samme leilighet, samme jobb, at den tryggheten jeg hadde var kvelende. Den tok strupetak og ga ikke rom for noe mer. Etter hvert stemte det ikke lenger overens med verdiene jeg stod for som menneske. Jeg fikk ikke brukt nok av meg selv, så jeg måtte ta et valg om å bevege meg videre. Ellers var det som å gå en sakte død i møte.

HVA GJØR DU I DAG?

Etter studiene ved HumaNova byttet jeg helt retning. Siden 2007 har jeg jobbet fulltid som samtalecoach og terapeut for enkeltpersoner og bedrifter, og driver firmaene levdittliv.no og lifeartacademy.com. I tillegg underviser jeg på HumaNova og holder også egne kurs i personlig utvikling, stressmestring og kommunikasjon.

Det å jobbe med dette gir livet en helt annen mening. Mange som kommer til meg i dag er i det jeg kaller en eksistensiell krise. De har kommer til et punkt hvor livet kjennes meningsløst fordi verdigrunnlaget de hittil har operert etter ikke lenger er tilstrekkelig. De søker noe dypere og noe nytt. Mye er levd i vane og på utgåtte trosmønster, men lengselen etter frihet begynner etter hvert å bli så stor at tryggheten må vike. Det føles veldig meningsfullt å få være med på disse prosessene.  Jeg har stor ydmykhet for lengselen mennesker har etter å gjøre forandring, og hva det koster å sette dette ut i livet.

Det å bidra til at andre lykkes i sine liv, gir meg stor tilfredsstillelse og glede. I dette yrket får jeg brukt hele meg, hele spekteret. Alt fra kreativitet, lekenhet, dybde, empati, analyse og filosofiske betraktninger.

HVA ER DITT TIPS TIL ANDRE SOM VURDERER HUMANOVA?

Hvis du har en indre lengsel så gjør noe med den! Ønsker du å frigjøre deg fra egne begrensninger og se dine muligheter med nye øyne så er HumaNova stedet for deg.

Etter 16 år i internasjonalt næringsliv, lengtet jeg etter noe mer meningsfylt.

Flere elevfortellinger