Lærere

Liv Åström Kron

Lærer, veileder og gruppeterapeut

Hoved lærer og utdanningsansvarlig for Samtaleterapeututdanningen og Par-og relasjonsterapeututdanning. Også en ekspressiv kunstterapeut.

Undervisning også i empatisk Kommunikasjon.

Kontakt, kommunikasjon, godkjennelse, vennlighet og fred er Livs nøkkelord.

E-post: Liv.astrom.kron@humanova.com