Nettkurs i MI – Motiverende samtale

Nettkurs i MI  – Motiverende samtale

Ønsker du et verktøy for å bli tryggere i samtale med andre? Formålet med dette nettkurset er å styrke deltakernes samtalekompetanse i ulike typer endrings- og motivasjonsarbeid.

Metoden anbefales av Helsedirektoratet for blant annet Frisklivssentraler, Hverdagsrehabilitering og Tannhelsetjenester. Den anvendes blant annet av rådgivere og veiledere som jobber inn mot NAV, i Kriminalomsorgen og av fysioterapeuter. Motiverende Samtale bygger på Miller og Rollnicks «Motivational Interviewing» (MI) som er en klientsentrert, rådgiverstyrt og indre motivasjonsfremmende samtaleform som bygger på humanistiske verdier. Dette er i tråd med HumaNovas tankesett hvor vi utdanner mennesker i å forstå seg selv og andre i relasjon til hverandre med empati som en førende verdi i arbeidet.

 

Om kurset

Pedagogikken på nettkurset er basert på oppdagelse og erfaringslæring med øvelser og trening i kombinasjon med teori og erfaringsutveksling. Nettkurset består av 8 moduler med undervisning over 8 uker og påfølgende øvelser og oppgaver. Erfaringsutveksling og hjelp får du under hver modul med spørsmål og svar felt. Her får du hjelp av Kjersti Fjærestad, oss på HumaNova eller andre kursdeltakere. Deltagerne må påregne en del egenaktivitet gjennom noe pensum og transkribering av en samtale som de gjennomfører for å trene på MI. Innleverte, transkriberte samtaler vil bli kodet av kursleder og ligger til grunn for å få godkjent kursbevis på å ha fullført MI Nettkurs. Du tar kurset når og hvor det passer deg, enten i kursperioden eller etter. Ved innlevert oppgave, må du påregne 4 uker til koding av oppgaven. Nettkurset har en bok i valgfritt pensum. Motiverende intervju – samtaler om endring av Tom Barth, Tore Børtveit og Peter Prescott. ISBN 978-82-05-42408-01.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i dette kurset.

Jevnlig har samtaler med mennesker i ditt yrke, gjerne rundt krevende temaer. Og som ønsker å heve din relasjonskompetanse og utvikle deg i jobbrollen din.  MI egner seg blant annet for ledere, HR-ansatte, lærere, leger, psykologer, terapeuter, coacher og veiledere. Både innenfor stat/kommune og privat sektor. MI er også for deg som privatperson, som en hjelp til å fremme din indre motivasjon, og til å motivere mennesker rundt deg. Alle deltakere som fullfører nettkurset mottar et kursbevis.

 

  • Et verktøy som kan hjelpe deg til å bli en bedre reflekterende lytter
  • Et verktøy som hjelper deg å avdekke motstand og å komme det i møte i samtalen
  • Kunnskap om hvordan du kan motivere til omstilling og innføring av nye idéer og tanker
  • Økt evne til å fremkalle og å forsterke  argumenter for endring
  • Økt forståelse for hvordan endringsprosesser foregår
  • Kunnskap om det å utforske ambivalens sammen med andre (motstridende tanker og følelser)