Covid-19

Vi må alle bidra til redusert smittespredning. På HumaNova holder vi oss naturligvis oppdatert i forhold til myndighetenes retningslinjer.

Hvis du opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker, kontakt lege, og hold deg hjemme. Hvis du har vært i kontakt med en person som er smittet, gjelder det samme.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi i HumaNova håndterer situasjonen, er du velkommen til å sende en e-post til hei@humanova.no.

Spørsmål og svar

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, til og med milde, ber vi deg om å avstå fra å oppholde deg i HumaNova sine lokaler. All tapt undervisning kan tas tilbake på et senere tidspunkt.

Vi følger anbefalingene fra myndighetene, noe som for eksempel betyr:

  • Unngå å berøre ansiktet eller øynene
  • Unngå nær fysisk kontakt med andre
  • Vask hendene ofte med såpe og varmt vann, før måltider, mathåndtering og etter bruk av toalettet
  • bruk antibac (finnes i våre lokaler) som et alternativ når det ikke er mulighet for håndvask
  • hoste og/eller nys i armkroken eller i et papirlommetørkle for å forhindre at smitte sprer seg og forurenser hendene

Vi avstår fra klemmer og nære fysiske øvelser. Selv om det egentlig er litt imot vår «kultur» i undervisningen. Men vi har tid til å klemme mer i fremtiden.

HumaNovas utdanningsgrupper tilpasses for å muliggjøre tilstrekkelig sosial distansering. Foreløpig foregår noe utdanning delvis online og delvis i klasserom i mindre grupper. Du som er interessert i å søke utdanning hos oss fra og med det kommende semesteret, kan føle deg trygg i utdanningsgarantien vår. Vi godtar søknader, og du kan som vanlig bestille et møte med studieveileder. Studieveiledning utføres for tiden også via telefon, men i normale tilfeller er du velkommen til våre lokaler.

Når vi har utdanning online, bruker vi verktøyet Zoom. Zoom er et gratis verktøy for deg som deltaker, og du blir enkelt invitert til møtene via en lenke. Zoom er tilgjengelig som en app for både datamaskin og smarttelefon, men du kan også delta via nettleseren din. Hvis du ikke har tilgang til en datamaskin eller smarttelefon, kan du enkelt ringe inn til Zoom-møtet og bare delta via lyd.

Det kan ta noen minutter første gang du bruker Zoom, men så kommer du lett inn i «rommet». Du kan også ringe telefonnummeret i lenken hvis du ikke har en datamaskin eller smarttelefon der du er. Da er du med bare via lyd.

Syke-/ fraværsrapport

Læreren din er alltid din nærmeste kontakt, og som vanlig sender du en e-post hvis du har et hinder og ikke kan delta i undervisningen. Vi oppfordrer alle våre studenter til å følge HumaNova sine retningslinjer før oppmøte.

Antall elever i klassene våren 2021 – med hensyn til Covid-19

I forkant av det kommende semesterets utdanninger vil klasser og studiegrupper fortsette å bli organisert i gruppestørrelser som er tilpasset dagens situasjon i Norge på den tiden.

For å sikre trygg avstand i lokalet og skape et godt miljø, tilpasses antall deltakere i hver klasse de til enhver tid gjeldende regler. Dette betyr at du nå, som vanlig, kan registrere deg for en utdanning og føle deg trygg på at gruppen ikke blir for stor.

Akkurat nå har vi flere kursmuligheter online, og vi utvikler oss i det arbeidet hver dag. Vi vurderer dithen at enkelte kurs kan kjøres i våre lokaler i små grupper.

For de utdannelsene som allerede har startet, vurderes det om muligheten skal gjennomføres online. Hvis dette er tilfelle, vil du motta informasjon om det via e-post.

Når vi utdanner online, bruker vi verktøyet Zoom. Zoom er gratis for deg som deltaker, og du blir enkelt invitert til møtene via en lenke. Zoom er tilgjengelig som en app for både datamaskin og smarttelefon, men du kan også delta via nettleseren din. Hvis du ikke har tilgang til en datamaskin eller smarttelefon, kan du ringe inn til Zoom-møtet og delta via lyd.

Vi har valgt å tilby undervisning på denne måten for å opprettholde kontakten og fortsette samarbeidet. Vi oppdaterer rutinene våre mens vi går, avhengig av nye kommende beslutninger fra myndighetene.

  • Hvis du som elev oppdager at du har Korona, vil vi at du kontakter hei@ humanova.no og hovedlæreren din. Så vi kan ta gjeldende forholdsregler.
  • HumaNova pauser undervisningen i gruppen der noen fått Korona i 14 dager. Hensikten med dette er å forhindre, så langt det er mulig, mulig spredning av infeksjon i en HumaNova-gruppe. Fordi du kan bli smittet uten å føle noen symptomer, velger vi dette sikkerhetstiltaket. Dette betyr at muligheten for å oppdage mulig infeksjon øker, og vi sørger for at risikoen for at vi smitter hverandre minimeres.
  • HumaNova informerer alltid elevgruppen hvis vi finner ut at noen i gruppen har vært på undervisning med smitte. Det er imidlertid konfidensialitet om hvem som gitt oss beskjed, og det er opp til eleven selv å bestemme om eleven vil bli identifisert gjennom at HumaNova eller eleven selv informerer klassekameratene, eller om eleven velger å være anonym.
  • Hvis en elev informerer om bekreftet Korona, informerer HumaNova klassen umiddelbart og informerer om ev stopp av undervisning i klasserom eller om undervisningen bare blir endret til zoom.

For alles sikkerhet ønsker vi at du som elev skal informere om du har vært på et utdanningstilfelle og senere fått symptomer eller fått bekreftet Korona. Slik hjelper vi hverandre til å føle seg trygge hos HumaNova.

Alle samtalerom og undervisningssal leies ut som vanlig. Velkommen til å leie!

Akkurat nå tilbyr vi alle våre seminarer online i stedet for lokalt. Se alle seminarer her.

Du kan også ringe for mer informasjon på 22 57 07 00 eller bestille et online møte med oss ​​her.