Vil du bli treningsklient?

HumaNova tilbyr coaching og samtaleterapi for kun kr 400,- pr. time!
Nå kan du også gå i parterapi for kr 600,- for 1,5 time.

HumaNovas samtaleterapeuter har en solid og grunnleggende utdannelse som fokuserer på deres egen vekst som mennesker. Å utvikle en kompetent og empatisk samtaleterapeut i psykosyntese er en omfattende oppgave som vi på HumaNova legger meget stor vekt på. Hos oss vektlegges ikke bare de teoretiske kunnskapene. Vi mener at det er i møtet mellom klient og samtaleterapeut at helbredelse kan oppstå. Dette innebærer omfattende praktisk trening av våre terapeutkandidater.

Fra og med sitt sjette utdanningssemester skal terapeutkandidaten gjennomføre et stort antall enkelttimer med såkalte treningsklienter. Gjennom denne tiden får de regelmessig veiledning og gjør skriftlige refleksjoner rundt sitt arbeid.

Er du interessert i å bli treningsklient, det vil si å gå i samtaleterapi hos en av HumaNovas terapeutkandidater som er under utdannelse og veiledning? I så fall kan vi etter individuell prøving, tilby deg å gå i samtaleterapi for bare kr. 400,- pr time . Ingen ytterligere kostnader kommer i tillegg. Avgiften betales direkte til terapeutkandidaten. HumaNova har ingen fortjeneste på dette arbeidet.

Hvis du er interessert kan du fylle ut vårt konfidensielle spørreskjema som du kan skrive ut fra denne siden. Det består av personlige spørsmål som du besvarer i ro og mak hjemme. Deretter sender du ditt utfylte spørreskjema til HumaNova. Hvis søknaden blir innvilget, finner vi en egnet terapeutkandidat til deg. Vedkommende kontakter deg deretter så dere kan avtale tid for et møte. Det er viktig for kvaliteten i samtaleterapien at du er oppriktig interessert i og motivert for å arbeide med din personlige utvikling. Hvis du har særlige ønsker om mannlig eller kvinnelig terapeutkandidat, eller ønsker spesifikk kompetanse på et område som er viktig for deg, kan du meddele dette på spørreskjemaet. Vi lover, i den grad det er mulig, å forsøke å ta hensyn til individuelle behov og ønsker.

For å bli treningsklient må du ha fylt 18 år.

OBS! Ønsker du å gå til en samtalecoach eller parterapeut under utdanning, trenger du ikke å fylle ut skjemaet. Da kan du ta kontakt med oss på tlf 22 55 07 00 så videreformidler vi kontakt.

Konfidensielt spørreskjema – Bli treningsklient