Veiledning

HumaNova tilbyr veiledning for studenter under utdanning og uteksaminerte studenter, både for deg som har fått ditt diplom og for deg som ennå ikke er diplomert.

Fordelen med å veiledes i gruppe er blant annet at vi lærer av hverandres erfaringer.  Det en får veiledning på kan fort være meningsfullt for andre i gruppen, og det kan åpne opp for at andre våger å ta opp tema de ellers ikke ville tatt opp.

At du går i veiledning skal være til nytte for både deg som utøver og for dine klienter. I veiledning kan du få legge fra deg det ansvaret det noen ganger kan oppleves å være, det å bære andres historie med seg. Du vil på den måten kunne stå friere, og med et klarere blikk om du vil, i møte med nye klienter. For dem er det også en trygghet i at du jevnlig får veiledning slik at du kan bistå på beste mulige måte.

Veiledningen holdes av utdannet veileder hos HumaNova.shutterstock_1259379261

Datoer

Oslo - Baldersgate 11:

 

Ny dato kommer

Pris

kr 380,- pr gang for uteksaminerte studenter, og studenter som tar igjen veiledning utover normert studietid.

Avbestilling

Ved avbestilling senere enn to dager før veiledningen debiteres avgiften.