Hva skiller denne coachutdannelsen fra de andre i Norge?

Først og fremst skiller den seg ut ved å ha psykosyntesen som plattform, dvs det er en helhetlig tilnærming som inkluderer både tanker, følelser, kropp og sjel. Vi bruker verktøy som meditasjon og visualiseringer, tegning og gestalt-øvelser.

HumaNovas 1-årige påbyggingsutdanning til samtalecoach er solid og innholdsrik. Den inkluderer et helt år med egenutvikling på grunnutdanningen «Bli den du er», noe som er unikt sammenlignet med andre coachutdanninger. Vi mener det er en forutsetning å utvikle seg selv før man kan hjelpe til med å utvikle andre. Først da blir du virkelig trygg og tilstedeværende i coachrollen. HumaNovas coachutdanning er internasjonalt sertifisert av EMCC på Senior Practitioner nivå, noe som er et kvalitetsstempel. Vi følger kontinuerlig med i den nyeste utviklingen og forskningen innenfor bransjen og oppgraderer utdanningen jevnlig så du kan være trygg på at den alltid er oppdatert og i front av sitt felt.

HumaNova har 20 års erfaring og har diplomert hundretalls coacher og psykosynteseterapeuter som i dag er aktive innen organisatorisk og personlig vekst.

Hva kan jeg bruke coachutdannelsen til?

Utdanningen kan du både bruke til å utvikle deg i din jobbrolle der du er i dag eller for å endre karriere helt. Noen har fått andre type stillinger eller ansvarsområder, f eks innen personal- og ledelse på sin nåværende arbeidsplass, andre har startet nytt firma for seg selv eller som en del av et coach-team for å jobbe med grupper eller enkeltpersoner.

Hva du gjør etter endt utdanning kommer mye an på hva du har med deg fra før og hva akkurat DU brenner for. Flere av våre elever har valg å kombinere sine hobbyer eller interesser i sin coach-rolle. Har du f eks bakgrunn fra helse, idrett eller pedagogikk finnes det mange områder du kan spesialisere deg i. Les intervju med noen av våre tidligere coach-elever på hjemmesiden vår.

Hva koster utdanningen og hva er inkludert i prisen?

Påbyggingsåret til samtalecoach koster 28.500,- pr semester. (kan deles opp)

I prisen får du 24 undervisningsbaserte samlinger, inntil 15 studiegruppetreff, kursmateriell, ulike øvelser og coachingverktøy, veiledning av klientarbeid, utviklingssamtale og personlig oppfølging samt diplom ved bestått studie.

I tillegg går hver student i et gitt antall timer egenterapi og egencoaching for å oppfylle de krav som til enhver tid gjelder for å bestå studiet.

Gir utdannelsen offentlige skolepoeng?

Pr i dag er ikke våre utdanninger en del av det offentlige skolesystemet, så man får ikke studiepoeng eller lån via Lånekassen. Man har mulighet for å dele opp kursavgiften i mindre beløp hvis man ønsker det, over 2 – 6 månedlige innbetalinger gitt til enhver tid gjeldende vilkår.

Hvem er lærer på coachutdanningen?

Det varierer gitt om det er oppstart høst eller vår, hvem som har undervisningsansvaret. Det er én undervisningsansvarlig per klasse i tillegg til at det kommer inn gjesteforelesere på noen moduler gjennom studiet. Ta kontakt med HumaNova for spesifikk informasjon om hvem som underviser klassen du er interessert i.

Hvordan foregår den praktiske treningen?

I andre semester av coachutdanningen starter du arbeidet med treningsklienter. Du skal gjennomføre 5 coaching-sesjoner med 2 ulike klienter, totalt 10 sesjoner. Du får utdelt treningsklient via HumaNova og/eller dine klassekamerater som alle oppfordres til å skaffe klienter til hverandre. OBS! Du skal ikke ha noen du kjenner som treningsklient. Det er satt opp egne veiledningsdager med gruppen hvor temaer fra dine treningssesjoner tas opp.

Er det noen innleveringsoppgaver? Hvor mye tid må jeg sette av til disse?

I det første semesteret jobber du med Viljen som hovedtema. Du leser boken «Viljens psykologi» av Roberto Assagioli, jobber med den sammen med studiegruppen din og skal levere inn en skriftlig oppgave til denne.

Du skal også skrive og levere inn klientbeskrivelser fra dine 10 sesjoner med praktisk coachtrening.

Vi anbefaler at du setter av minst 1 kveld i uken til dette studiet, da har du enten undervisning, gruppemøte, egenterapi eller egenstudier.

Kan jeg jobbe fulltid ved siden av dette studiet?

Ja, du kan jobbe fulltid ved siden av, så lenge du klarer å være på skolen til kl 16 de dagene det er undervisning. Det meste av undervisningen foregår fra kl 16 – 21 på kvelden, med noen få unntak når det er eksterne kursholdere.