Diplomert veileder

HumaNovas utdanning til veileder omfatter 5×2 dager og varer over ett semester.Som veileder retter du oppmerksomheten på prosessene som skjer i møtet mellom klient og terapeut. Du oppmuntrer terapeuten til å bruke sin kreativitet, til å frigjøre sina ressurser og å våge å prøve nye veier.

En kilde til fornyelse

I arbeidet med klienter vekkes ulike følelser hos ulike terapeuter. Her blir din jobb som veileder å være en oase i terapeutens arbeid – en kilde til inspirasjon, økt bevissthet og vekst.

Utdanningens hensikt og mål

Utdanningen har til hensikt å gi deg verktøy og kunnskap slik at du kan tilby støtte og utviklingsmuligheter for terapeuter og andre som jobber med individer og grupper i utvikling.

Utdanningens innhold

  • Veilederens rolle og rammer
  • Ubevisste prosesser/understrømninger i terapi og veiledning
  • Kreative metoder i veiledning
  • Teoretisk grunnlag
  • Livsanskuelse, etikk og verdigrunnlag
  • Veiledning av veiledning

Utdanningens omfang

Den timelagte undervisningen omfatter 5×2 dager og varer over ett semester.

Opptakskrav

Du har samtaleterapeututdanning, samtalecoachutdanning, organisasjonskonsulent eller tilsvarende utdanning. Du som har et yrke hvor du jobber med relasjoner, men ikke har en terapeutisk utdanning, blir par- og relasjonscoach.