Hvem passer denne utdannelsen for?

Vår grunnutdanning «Bli den du er» passer for deg som vil utvikle deg som menneske og bli bedre kjent med deg selv og dine mønstre/roller. Det er en bevisstgjøringsprosess som setter deg i stand til å ta bedre valg og leve det livet du innerst inne ønsker. Dette året passer både for deg som ønsker personlig vekst for egen del og i din nåværende yrkesrolle, men også for deg som ønsker et nytt yrke som coach, samtaleterapeut og/eller parterapeut, da dette året danner grunnlaget for våre yrkesutdanninger.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på deltid, ca hver 14.dag,  enten kvelder eller helger, i vårt klasserom på Frogner i Oslo. Vi har en klasse som treffes på kveldstid på hverdager kl 16 – 21. og en klasse som treffes i helger. Du velger hvilken som passer best for deg. Det er ca 20 undervisningstreffi løpet av hele året, fordelt på to semestre. Du jobber praktisk med øvelser, meditasjoner og deling i gruppen ispedd teori. Undervisningen er opplevelsesbasert, dvs det er ikke forelesninger, du lærer teorien ved å oppleve den i deg selv. I tillegg til skoletreffene skal du jobbe i en mindre studiegruppe samt gå i egen samtaleterapi. Det er altså 3 nivåer: Stor klasse, mindre studiegruppe, individuell terapi. Alt er obligatorisk.

Utdanningen er opplevelsesbasert og foregår i gruppe hvor man deler med de andre. Hvor åpen må jeg være?

Gruppen på ca 10-14 elever som starter opp sammen, blir en tett sammensveiset gjeng etter hvert og vi jobber mye med å bli kjent og skape tillit den første tiden for at du skal kjenne deg trygg i gruppen. Alt som sies og gjøres i vårt klasserom er taushetsbelagt og du velger selv hvor mye du ønsker å dele. De fleste kjenner seg «varme i trøya» etter en liten stund og det å være personlig blir helt naturlig.

Krever det noe forkunnskaper/utdanning?

Vi har formelle krav til erfaring og/eller utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, og vi møter alle søkere til en personlig samtale. Det for at du skal være sikker på at dette passer for deg og at du er motivert for å jobbe med deg selv i en gruppe.

Dere er en psykosynteseskole, hva innebærer det?

Psykosyntesen er plattformen vår, dvs at teorien og det praktiske arbeidet baseres på denne psykologiske retningen innenfor psykoterapien. Psykosyntesen ble grunnlagt av Roberto Assagioli på begynnelsen av 1900-tallet med den tradisjonelle Freudianske psykoanalysen som utgangspunkt. Men Assagioli ønsket med psykosyntesen å ta utgangspunkt i de friske i mennesket og skapte en helhetlig psykologi som favner både intellekt, kropp og følelser. Den kalles også for en psykologi med sjel fordi den inkluderer vår lengsel eller mening og formål i livene våre.

Hvilken alder har elevene i gjennomsnitt?

Våre elever er i alle aldre, fra de yngste på ca 23-24 år og oppover. Man blir aldri for gammel! Gjennomsnittet ligger kanskje på rundt 30-50 år. Det kommer litt an på når i livet du har kjent på lengselen etter noe mer eller når du har opplevd en krise eller blitt utbrent og noe nytt trenger å skje! Grunnen til at vi ikke har elever under 23 år er at man må ha en viss modenhet og avstand til sin egen barndom for å kunne jobbe med de egne prosessene.

Er det noen innleveringsoppgaver? Hvor mye tid må jeg sette av til disse?

På det første året jobber du med oppgaver i studiegruppen din, men dette skal ikke leveres inn. Du leser to obligatoriske bøker. På slutten av studieåret leverer du inn en skriftlig oppgave som oppsummerer din prosess, en beskrivelse av din barndom og dine innsikter i arbeidet med mønstre/strategier. Dette er ikke noe som blir vurdert utfra karakterer, men blir godkjent av læreren din. Vi tilstreber minst mulig prestasjon i denne utdanningen, mest tilstedeværelse, aksept og opplevelse.

Kan jeg jobbe fulltid ved siden av dette studiet?

Ja, det går fint så lenge du kan være på skolen kl 16 de dagene det er undervisningskvelder. Setter du av ca 1 kveld pr uke, har du dekket det som skal gjøres, både skoletreff, gruppemøter og egenterapi.

Hva slags erfaring og bakgrunn har underviseren?

De som underviser hos oss er utdannet samtaleterapeuter ved HumaNova i tillegg til å ha praktisert i flere år, samt at de har arbeidserfaring og utdanning tilsvarende en mastergrad. Vi har i tillegg veiledere for de studentene som jobber med treningsklienter. I tillegg har de tidligere utdanninger fra andre felt og erfaring fra blant annet helsevesenet og næringslivet.Vi har også med oss eksterne forelesere som kommer fra andre retninger eksempelvis kunst- og uttrykksterapi, gestalt-høyskolen eller universitet med psykologistudier. 

Gir utdannelsen offentlige skolepoeng og mulighet for lån via Lånekassen?

Per i dag er ikke våre utdanninger en del av det offentlige skolesystemet, så man får ikke studiepoeng eller lån via Lånekassen. Man har mulighet for å dele opp kursavgiften i mindre beløp hvis man ønsker det. For mange av våre studenter er det å få konkrete verktøy med et diplom som kan gi muligheten til å arbeide med faget i praksis viktigere enn flere studiepoeng. 

Hvor og hvordan er lokalene til skolen?

Vi holder til i et lite, koselig murhus inne i en bakgård i Baldersgate 11 på Frogner i Oslo. Huset har vi helt for oss selv med undervisning i første etasje og coaching/terapirom i andre etasje.

Er det parkeringsmuligheter ved skolen?

Det er parkering i gatene rundt skolen, vi anbefaler å beregne litt ekstra tid for å finne ledig plass da det på noen tidspunkter kan være ganske populært å parkere i området. 

Hva er nærmeste kollektivstopp?

Nærmeste trikkeholdeplass er «Lille Frogner Allé» med trikk nr 12. Du kan også ta buss nr 30 eller 31 til «Frogner kirke», da er det 5 min å gå til Baldersgate.

Hvor lenge har skolen eksistert og hvor stor er den?

HumaNova startet i 1996 i Malmø i Sverige og ble siden utvidet til Stockholm, Gøteborg og Oslo. Her i Oslo har vi utdannet samtaleterapeuter siden 1999. I 2008 ble vår coachutdanning internasjonalt sertifisert gjennom EMCC. HumaNova er Nordens største psykosynteseskole som har utdannet flere hundre coacher, samtaleterapeuter og organisasjonskonsulenter siden starten i 1996.