3-dagerskurs i MI – motiverende intervju

shutterstock_399755248

Savner du å føle deg tryggere i krevende samtaler?

MI er den effektive og empatiske metoden for samtaler om endring, motivasjon og mestring.

Et vanlig problem når man skal hjelpe andre er at vi ofte pakker inn informasjonen i velmente råd. Problemet er at disse ofte ikke fulgt av mottaker fordi de ikke kjenner noe eierskap til dem. Den indre motivasjonen mangler. Når MI benyttes er målet isteden at personen du snakker med får mulighet til å ”overtale seg selv” til å bestemme at endring skal skje og hvordan det best kan gå til. Du hjelper med andre ord personen med å skape et nytt og reflekterende rom han/hun kan ta nye avgjørelser fra.

Visste du at MI (Motiverende samtale) er samtalemetoden helsedirektoratet anbefaler for å motivere til adferdsendring? Spørsmålteknikkene og grunnverdiene i metoden øker nemlig sannsynligheten for endring.

MI defineres som en samarbeidsorientert veiledning som lokker frem og styrker motivasjonen til endring hos den du snakker med. At personen du snakker med kommer i kontakt med sin egen motivasjon og vilje til å endre sin situasjon er selve kjernen i motiverende samtale.

MI er et utmerket verktøy for å avdekke motstand og motivere til gjennomføring av nye ideer, tanker og prosjekter. HumaNova holder jevnlige kurs i MI som gir deg  grunnleggende kunnskap og praksis i metoden.

Les mer

Oslo - 3 dager:

Nye datoer under planlegging

Pris

5 950 kr

Sted

HumaNova, Baldersgate 11 på Frogner i Oslo

Avbestillingsregler

Påmeldingen er bindende