Regler for påmelding og avbestilling

Opptaksintervju

Når vi har mottatt din søknad, kommer vi til å ta kontakt med deg for å avtale det personlige
opptaksintervjuet. Under og etter det personlige intervjuet gjøres en opptaksbedømning der vi
legger stor vekt på personlig skikkethet, modenhet og vilje.

Avbestillingsregler:

Hvis avbestillingen skjer 30 eller flere dager før utdanningens startdato debiteres 25 % av den
første semesteravgiften.
Hvis avbestillingen skjer mindre enn 30 dager før utdanningens startdato debiteres den første
semesteravgiften.
Hvis avbestillingen skjer etter at utdanningen er påbegynt debiteres hele innværende
utdanningsår.
Avbestilling skal alltid gjøres skriftlig pr. brev og som avbestillingsdag gjelder den dato som
avbestillingen ankommer oss pr. post.
Hvis du allerede har betalt hele kursavgiften og blir nødt til å avbestille, får du pengene tilbake i h
h t avbestillingsreglene ovenfor.
Unntak fra avbestillingsreglene gjøres ved langtidssykemelding mot legeerklæring. Kontakt tas
via post@humanova.no

Slik søker du:

Fyll ut skjemaet på påmeldingssiden www.humanova.no Vi behandler din søknad konfidensielt.
Du melder deg på et år av gangen (med unntak av den 2-årige samtaleterapeut utdanningen) En
individuell evaluering foretas før hvert nye år du søker på.
Opptak skjer fortløpende gjennom hele året. Ettersom antallet utdanningsplasser er begrenset,
bør du sende inn søknaden din så fort du har bestemt deg.

Generell informasjon:

Søknad om avbetaling på 6 eller 12 måneder kan gjøres, skjema fås via
post@humanova.no
Alle utdanninger betales mot faktura. Faktureringsavgift kr 35,- pr. faktura kommer i tillegg.
Kurslitteratur og den individuelle samtaleterapien som kreves i forbindelse med enkelte
utdanninger inngår ikke i prisen (hvis ikke annet er avtalt).
Dersom antallet som melder seg på blir mindre enn 10 personer forbeholder vi oss retten til å
flytte utdanningen til ny dato.
Personopplysninger som gis til HumaNova vil bli lagret og behandlet i vårt interne datasystem. Vi
gir aldri disse adresseopplysningene videre til andre.
Kontakt oss gjerne hvis det er noe du lurer på tlf 22 55 07 00 eller post@humanova.no