Elever år 3 og 4

År 3 semester 1

For Firman & Gilas bok Psychosynthesis – a psychology of the spirit skal du forberede kapitell 1 – 6 til de to teoridagene.

Under finner du et referat fra boken samt studiespørsmål til hjelp for din forberedelse.

År 4 semester 1

Henvisninger til Roberto Assagiolis Psykosyntese.

Til det første undervisningstillfellet:
Les del 1 Prinsipper samt del 2 Teknikker (kap 3) Allmenn bedømming og utforsking av det ubevisste. Ta med spørsmål og refleksjoner til undervisningen. Sammeligne Assagiolis opprinnelige tanker om psykosyntese og hans arbeidsmetodikk med HumaNovas undervisning. Hvordan jobbet Assagioli med psykosyntesen? Likheter/forskjeller med det du har lært deg?

Til det andre undervisningstillfellet:
Velg ut en teknikk fra den personlige og/eller en teknikk fra den åndelige psykosyntesen (fra Del 2 Teknikker). Bruk dem på deg selv og/eller i klientarbeidet. Du velger selv hvor ofte og hvor lenge dudbruker teknikken. Ut fra det du har opplevd, forbered en muntlig presentasjon av dine erfaringer på ca 10 minutter. Hva fikk deg til å velge den teknikk du valgte?

Obs! Elever på steder der teoridagene ligger etter hverandre, forbereder begge oppgavene til den første dagen.

Psychosynthesis – referat på boken

Sporsmal til Psychosynthesis

Referat The Inward Arc – healing in psychotherapy and spirituality

Transpersonell psykologi