Litteraturliste

Nedenfor følger eksempler på litteratur som benyttes i HumaNovas ulike utdannelser som kurs eller referanselitteratur. Bøker som kan oppdrives på norsk står på norsk, men det er også mulig å få noe av nedenstående litteratur på dansk og engelsk.

Andersen: Reflekterande processer, Mareld förlag

Assagioli, R: Psychosynthesis –A collection of basic writings

Assagioli,R: Om viljan

Assagioli,R: Transpersonal development

Axelsson& Thylefors, Ingela: Psykosocialt behandlingsarbete

Beskow, Loranger: Finns bredvid mig

Bradshaw, J: Frigör Barnet inom Dig

Buber: Jeg og du

Carlberg, Gunnar: Dynamisk utvecklingspsykologi

Crawford, Clarence: Människan är en berättelse

Cullberg Johan: Dynamisk psykiatri i teori og praksis

Cullberg, Johan: Mennesker i krise og utvikling

Deikman, A: Det observerande självet

Enqvist, A (1996): Om konsten att samtala

Enqvist, P-O: Om konsten att samtala

Ferrucci, P: Bli Den Du Er

Firman,John & Gila, Ann: Psychosynthesis, A Psychology of the Spirit

Ford, D: Krama din skugga

Frankl, V: Livet har mening

Fred Wide, Gertrud: Eriksons utvecklingsteori – en grund i det terapeutiska arbetet

Gordan, K: Professionella möten – handfasta råd för ett terapeutiskt arbete

Hardy,Jean: A Psychology with a Soul

Havnesköld, Risholm, Mothander: Utvecklingspsykologi

Isaacs: Dialogen och konsten att tänka tillsammans

Jan Spurkeland, Relasjonsledelse

Kahn: Between Therapist and Client

Martensen-Larsen, O. & Sørrig, K. Storesøster, lillebror; hvordan plasseringen i søskenflokken gjør deg til den du er

Maslow, Abraham: Motivation and personality

May, R: Kärlek och vilja

Miller: Det självutplånande barnet

Moore, Thomas: Besjälat liv

Nordlund, C: Ångest

Näslund: Borderline

Paikull, May: Folkhopen inom oss

Parfitt, W: Elements of Psychosynthesis

Rogers, Carl: Frihet att lära

Rogers, Carl: Människor i grupp

Rosenberg, Marshall: Ikke Voldelig kommunikasjon

Routledge Winnicot: Barnet, familjen och omvärlden

Rowan, J:, Subpersonalities – The People Inside Us

Rowan, John: The transpersonal psychoterapi and counselling

Schutz: Den goda organisationen

Small, J,:Bli naturligt terapeutisk

Stanislav & Christina: The stormy search for the self

Tudor-Sandahl, P. Ordet är ditt

Tudor-Sandahl, P: Den fängslande verkligheten

Tudor-Sandahl: Om barnet inom oss

Wadström, O: Att förstå och påverka beteende problem

Vaughan, Francis: Awakening Intuition

Wilber, Ken: En kortfattad historia om allting

Yalom, Irvin: Terapiens gave

Young Brown, M: Det utvecklande Självet

Referanselitteratur

Bengtsson: Mot enkelhetens punkt

Bornstein, Anna: Intuisjon – å forene hode och hjerte

Collection of Basic Writings: Synthesis Center.

Cullberg, Johan m fl: Mänskliga gränsområden

Davis, Paul: Gud och den nya fysiken. 1983.

Deurzen van, E. Det exitentiella samtalet – som fördjupning av ett terapeutiskt

Deurzen, van E. (2003 Vardagens mysterier – för att få filosofisk bakgrund och skapa

Edhin, Susanna: Den självläkande människan

Ferrucci: Barnen lär oss

Firman, Daughters and Mothers

Fromm, Erich: Att ha eller att vara

Furman, Ben: Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom

Goleman, Daniel: Känslans intelligens.1995.

Grof, Hollis, Vid Livets Mitt

Hillman, J: Själens kod

Gustavsson, Bernt: Världsbilder, 1988.

Hycner, Between Person and Person

Kast, V. Far och dotter, mor och son – insikter om bindningar från uppväxten.

Kolb, David: Experiential Learning. 1984

Lohar, D och Marshall, I (2000): SQ – Själens intelligens. Forum.

Mannerstråle, Inger: Gestaltarbete på svenska

Martin, Philip: Zen – en väg ur depression

medvetande om eget ansvar.Lund:Studentlitt.

Paijkull, M: Finn din inre ledare Västerås: ICA förlaget

Rowan, J: Discover your subpersonalities

Stone, Hal & Sidra: Din indre kritiker – nådelös fiende eller skapende kraft

Svedberg, L (2000): Gruppepsykologi – om grupper, organisasjoner og lederskap. Studentlitteratur.

Thich Nat Hahn: Being peace

Tudor-Sandahl: Det glömda självet

Weiser & Yeomans: Readings in Psychosynthesis: Theory, Process & Practice

Whitmore, D: Psychosynthesis counseling in action

Wilber, Ken: The Spectrum of Consciousness

Wolinsky, Stephan: Upptäck kvantpsykologin

Yalom, Irvin: Existential Psychotherapy

Zukav, G: Soul stories