Vil du fordype deg i psykosyntesens verden?

HumaNova tilbyr mer lesestoff for deg som er interessert i å følge psykosyntesens utvikling.