Psykosyntese – en psykologi med sjel

Innen psykosyntesen er mennesket en helhet der kropp, sjel, følelser og intellekt står i intimt samspill med hverandre. Hvordan dette samspillet fungerer er avgjørende for hvordan vi har det, både psykisk og fysisk. Det er den moderne psykologiens oppgave å bidra til at vi mennekser får alle våre, tilsynelatende motstridende, krefter i balanse og harmoni. Dette er grunnlaget for dr Roberto Assagiolis psykosyntese.

Bakgrunn

For rundt 100 år siden skapte den italienske legen Roberto Assagioli grunnlaget for psykosyntesen. For å lage ett fungerende samspill mellom kropp, sjel, følelser og intellekt, brukte han teknikker fra ulika tider og ulike psykologiske skoler – fra psykoanalyse og medisin til filosofi, religion og moderne vitenskap. Denne helhetstanken utgjør et dynamisk utgangspunkt for personlig, mellommenneskelig og organisatorisk vekst.

Med fokus på våre potentialer

Psykosyntese er en utviklingsorientert psykologi som fokuserer på det friske i hvert individ.
Istedenfor å se våre personlige problemer som begrensende, ser man innenfor psykosyntesen våre svakheter og utilstrekkelighet som et stort utviklingspotentiale. I hvert problem vi opplever, finner vi frøet til personlig utvikling og modning. Psykosyntesen fokuserer på våre potentialer og hjelper oss å identifisere våre mål og vårt formål med livet. Gjennom å ta imot de utfordringer som dukker opp på veien utvikles vi som individer og nærmer oss samtidig våre mål.

Viljen som drivkraft

Det er viktig at vi lytter til og respekterer vår egen vilje hvis livet skal kjennes meningsfullt og vi skal føle oss lykkelige. Likevel er det påfallende ofte at viljen vår blir skøvet til side, enten fordi andres behov oppleves som viktigere, fordi vi er redde eller rett og slett fordi vi ikke er vant til å bruke den. Psykosyntesen leder deg i retning av din egen innerste vilje og oppmuntrer deg til å handle utifra den.

Nøkkelen til et sunt og godt liv er en følelse av meningsfullhet. Vet jeg hvem jeg er og hva jeg vil, så kommer jeg også til å oppleve livet som meningsfullt. Psykosyntesen tilbyr metoder for å finne meningen og formålet med livet ditt.

En praktisk psykologiform

Psykosyntesen er en praktisk psykologi. Den skal ikke bare få oss til å forstå hvorfor vi oppfører oss som vi gjør, men også hjelpe oss med å omsette vår intellektuelle innsikt til praktisk handling. Da kan vi lære oss selv bedre å kjenne, forstå våre behov og skape en egen handlingsplan for livet. En handlingsplan som føles meningsfull å følge.

Inspirert av tenkere og vitenskapsmenn fra ulike kulturer og religioner, laget Assagioli derfor en mengde aktive teknikker. Teknikker som kan brukes både av enkeltindivider og som hjelpemiddel i samtaleterapi, utdanning, personalutvikling med mer.

Psykosyntese er en holdning til livet!

Psykosyntese er mer enn en psykologisk arbeidsmetode. Det er en livsholdning, en varsom måte å nærme seg helheten på. Det er en åpen og dogmefri modell for personlig og organisatorisk utvikling – en referanseramme som omfatter kroppslige, transpersonlige og sosiale aspekter der kjærligheten til oss selv og andre spiller en viktig rolle. Dette er en holdning som tydeliggjøres i denne lille historien:

En mann fikk tillatelse til å besøke både himmelen og helvetet mens han ennå levde. Han bega seg først til helvetet. Der så han en stor samling mennesker som satt ved et langbord duket med en overflod av lekre retter. Likevel var disse menneskene utsultet og triste. Besøkeren så snart årsaken: skjeene og gaflene deres var lenger enn armene, så de kunne ikke føre maten til munnen. Så kom mannen til himmelen, der så han den samme scenen: langbord rikt dekket med retter av alle slag. Også der hadde menneskene skjeer og gafler som var lenger enn armene deres og var på samme måte ute av stand til å spise selv. Likvel var de glade og mette. Hvordan kunne det ha seg?

De matet hverandre.

Kilde: Piero Ferucci, Bli den du er