Velkommen til HumaNova!

Vi mennesker vokser og utvikles kontinuerlig. Gjennom å ivareta våre potensialer og modig møte våre kriser, blir vi mer bevisste og kan gå styrket, med større livserfaring, gjennom livet. Når du lærer å kjenne deg selv kan du skape det livet som er ment for deg. Da kan du «bli den du er».

Har du også en lengsel etter noe mer i livet?

Når vi mennesker blir bevisste våre behov og får kunnskap om hvordan vi kan håndtere dem, blir vi mer harmoniske. Når vi får bedre forståelse for hvordan våre relasjoner fungerer, blir vi mer kjærlighetsfulle mennesker. En kjærlighet som vi siden kan velge å dele for å bidra til det som er mer enn oss selv.
På HumaNova har vi utdanninger både for deg som søker nye veier i ditt yrkesliv og for deg som vil utvikles som menneske. Vi har utdanninger for deg som vil lære deg å forstå deg selv og dine medmennesker. For deg som tror på menneskets ubegrensede muligheter til utvikling. For deg som velger å fokusere på det friske istedenfor det syke. For deg som har bestemt deg for å bli herre over ditt eget liv.

Vårt formål

«HumaNova skal med inspirasjon, bevissthet og kjærlighetsfull vilje gjøre det mulig for mennesker å skape det liv man er ment å leve»

Vår pedagogikk

HumaNovas pedagogikk bygger på et åpent system uten dogmer. Vi arbeider opplevelsebasert, noe som innebærer at erfaringer og dermed også læring, integreres på et dypere plan enn om undervisningen hadde foregått i mer tradisjonell forelesningsform. Dette innebærer også at utdanningene baseres på et helhetsperspektiv, at de gir kunnskap om både kognitive og affektive aspekter av den menneskelige utvikling. At både kroppen og sjelen får være med.

Vi tillater oss å ta inn ny kunnskap og fortløpende tilpasse våre utdanninger slik at de avspeiler den virkelighet vi lever i akkurat nå. Å kontinuerlig integrere moderne forskning med evige visdomstradisjoner.

Utdanningene går fint å kombinere med andre metoder for personlig utvikling. Samtaleterapeuter, psykologer, konsulenter, bedriftsledere, lærere, kunstnere, leger, prester med flere bruker idag HumaNovas prinsipper i sitt arbeid for å utvikle og styrke menneskers potensialer.

Velkommen til HumaNova!