HumaNova i samspill med miljøet

Menneskene står i tett samspill med naturen. Vi inngår i en større sammenheng både på det indre og det ytre planet. Miljøet er helt avgenhig av oss mennesker og vi er helt avhengige av miljøet. Det gjør at HumaNovas grunnsyn er at vi vil og kan møte våre personlige og profesjonelle behov i samspill med miljøet.

Miljøfokus skal være en naturlig del av HumaNovas virksomhet og det daglige arbeidet. Et kontinuerlig miljøarbeid som involverer alle skal oppnås gjennom:

  • At HumaNova alltid følger de gjeldende ordninger og regler for miljøarbeid
  • At HumaNova så langt som mulig tar hensyn til miljøet i alle beslutninger
  • At HumaNova gjennom effektiv gjenvinning og gjenom en mest mulig naturlig husholdning minsker forurensing som følge av vår virksomhet
  • At HumaNova stiller miljøkrav ved innkjøpav varer og tjenester
  • At HumaNova engasjerer sine medarbeidere til et aktivt miljøfokus og streben etter stadige forbedringer i miljøarbeidet.
  • At HumaNova velger transportmidler med hensyn til miljøet