Etiske regler

HumaNovas elever, dvs terapeuter og konsulenter under utdanning, arbeider utifra tydelige etiske regler. Disse reglene behandler temaer som bestilling, avbestilling, taushetsplikt osv. De etiske reglene gir deg som klient eller oppdragsgiver et rammeverk som skaper økt trygghet.

Etiske regler for samtaleterapeuter under utdanning

Etiske regler för samtalsterapeuter

HumaNovas etiske regler for coacher, organisasjonskonsulenter, mentale trenere og mentorer under utdanning

Etiske regler for coacher, organisasjonskonsulenter, mentale trenere og mentorer