Lærere

Monika Lillevik

Livmotto: «Vær den du er, og lev livet nå!»

Monika er en jordnær person med mye kjærlighet og tilstedeværelse. Hun ser helhetlig på både de mennesker hun møter og de oppgaver hun tar for seg. Noen skulle si at hun er meget strukturert, og kanskje er hun villig til å være enig i det, samtidig som hun ikke nøler for å gjøre ting på spark og være litt “wild and crazy”. Fordi det er vel akkurat det, som er å leve livet nå!

Monika har arbeidet som lærer ved samtaleterapeututdanningens første år, i HumaNova i Norge, siden høstterminen 2021. Hun har lang tidligere erfaring som instruktør og lærer i emner kring fysiologiske fag. Monika har også vært foreleser ved livsstilskurs og ut mot foretak. Hun har vært assisterende lærer ved psykosynteseutdanning i Stockholm. Monika tar emot klienter i psykosynteseterapi i Oslo sentrum, siden 2015, og jobber i tillegg som miljøterapeut innenfor utviklingshemming og psykiatri.

Monika er utdannet og diplomert som psykosynteseterapeut ved Psykosyntese Akademins fireårige utdanning i Stockholm. Hun har gjennomført flere kurs innenfor selvutvikling, psykologi og psykosyntese og hun er også utdannet helsepedagog og fysisk behandler.

monika@humanova.com