Lærere

Line Dennehce

Line Dennehce
Biodynamisk kroppsorientert Psykoterapeut
Individuell, par og gruppe-terapi.

Line har over 25 års erfaring i feltet.
Grunnlegger av Norsk Institutt for Biodynamisk Psykologi og Psykoterapi NIBP og
BT – RT Birth Trauma – Release Therapy – Arbeide med forløsning av fødsel-traumer.

Hun arbeider til daglig som individuell terapeut og kroppsorientert parterapeut på Majorstua. Samt underviser og drifter NIBP og BT – RT.
Sin inspirasjon får hun,- foruten fra menneskene hun arbeider med,- fra natur og kunst i hverdagslivet.

E-post: Linenibp@gmail.com