shutterstock_176981468

Bedrifter er mennesker

HumaNova Bedriftsutvikling utvikler mennesker – mennesker som igjen utvikler bedrifter og organisasjoner. Bedrifter og organisasjoner kan bare forandres på dypet hvis individene i organisasjonen utvikler sin bevissthet. Først da kan de vise sin vilje og virkeliggjøre sine visjoner.

Vi bidrar til at ledere og medarbeidere utvikles. Det gjør vi gjennom å stimulere og støtte individets iboende evne til å ta ansvar, finne mening og bevisst styre sitt eget liv. Gjennom å skape muligheter til økt bevissthet styrker og utvikler vi det friske hos mennesker, grupper og organisasjoner. Vårt arbeid støtter de prosessene som gagner utviklingen samtidig som det tydeliggjør de prosessene som begrenser utviklingen. Utifra denne nye posisjonen kan individene eller organisasjonen gjøre sine nya valg gjennom å søke svar på spørsmålene: Hvordan vil vi at det skal være? Hva trengs å utvikles og hva er individets eller organisasjonens neste skritt?

Vi jobber utifra et psykosyntesisk ståsted med et ikke-vurderende grunnsyn. Utgangspunktet er at hvert menneske er unikt og vi møter hvert individ der vedkommende befinner seg. Vår pedagogikk bygger på opplevelsebasert læring og vi arbeider med en prosess som innholder både egne opplevelser og personlige refleksjoner som analyse, teori og praktisk bruk.

HumaNova bedriftsutvikling henvender seg til bedrifter som bryr seg om sine medarbeidere og deres personlige utvikling. Vi bidrar til at individer og grupper i organisasjoner får mulighet til å løfte blikket og få nye perspektiver og finne ny energi. Vi streber etter at forandringer leder til en langsiktig og gjennomgripende transformasjon. Forå komme dit jobber vi med både indre dimensjoner, som f.eks tanker, følelser og verdier, og yttre faktorer som f.eks  målsetninger, resultater og adferd.

Kontakt oss

Hjemmesiden er under utvikling, snart kan du lese mer om oss.

I mellomtiden kan du kontakte oss på post@humanova.no

Velkommen til HumaNova bedriftsutvikling!