Energipsykologi

Energipsykologi handler om å skape innsikt innenfra og utover. Den styrker forståelse, aksept og romslighet for våre forskjeller og særegenheter, og er en fantastisk modell når det kommer til relasjonen til deg selv, andre mennesker, samarbeid, kulturer, nasjoner og verdensbilde som helhet.