Diplomert samtaleterapeut

Yrkesutdanning

mindre6_398167624

HumaNovas utdanning til diplomert samtaleterapeut er for deg som vil jobbe med og bidra til menneskelig utvikling og vekst.

Som samtaleterapeut vil du kunne veilede individer og grupper til å oppdage og uttrykke sitt potensiale, til å forstå mer av seg selv og andre. Som diplomert samtaleterapeut kan du jobbe med enkeltindivider, par, grupper og organisasjoner.

Utdanningens hensikt og mål

Målet med utdanningen er at du skal bli en kompetent, trygg og innsiktsfull samtaleterapeut.

Forutsetningen for det er at du kjenner deg selv godt, og vi legger derfor stor vekt på din egen utvikling.Selvutviklende arbeid inngår hele veien fra vår grunnutdanning i psykosyntese – Bli den du er – helt frem til ditt diplom. Utdanningen gir deg omfattende teoretisk og praktisk kompetanse som muliggjør et utviklende arbeid med en profesjonell holdning i ditt klientarbeid.

Utdanningens innhold

For å bli Samtaleterapeut må du først ta vår grunnutdanning «Bli den du er». Les mer om den her

Noe av innholdet i samtaleterapeut-studiet:

 • Utviklingspsykologi
 • Samtalemetodikk
 • Gruppeterapi
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodikk
 • Psykosynteseteori & metodikk
 • Kognitiv teori & metodikk
 • Psykopatologi/Diagnostikk
 • Transpersonlig psykologi teori & metodikk
 • Adferdsanalyse
 • Affekter og kroppsbevissthet
 • Kroppsbevissthet & Seksualitet
 • Kreative metoder
 • Forskning & vitenskapsteori
 • Veiledning 
 • Eksaminering

mindre7_398606128

Utdanningens omfang

Den timelagte undervisningstiden for andre året består av omtrent 25 samlinger, og i tredje året er det ca 35 undervisningsdager. Utover dette skal de mindre studiegruppene treffes minst 15 ganger i løpet av hvert undervisningsår. Individuell samtaleterapi (inngår ikke i kursavgiften), egne treningsklienter samt individuelt hjemmearbeid med ulike øvelser og skriftlige oppgaver kommer i tillegg. Veiledning er obligatorisk for å få godkjent studiet gjennom år 2 – 4.

Opptakskrav

Du skal først ha gjennomført og blitt godkjent på grunnutdanningen «Bli den du er» og/eller påbyggingsutdanningen Diplomert Samtalecoach samt blitt bedømt som egnet til å fortsette.

Hva kreves for å bli godkjent?

For å kunne få ditt yrkesdiplom kreves at du:

 • Har fått godkjent de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen.
 • I løpet av grunnutdanningen og samtaleterapeututdanningen har gjennomført minst 60 – 100 individuelle terapisesjoner. Minst 50 av terapisesjonene skal være hos en av HumaNovas diplomerte samtaleterapeuter eller hos annen samtaleterapeut i psykosyntese, og 50 sesjoner kan være hos en autorisert psykoterapeut.
 • Gjennomført minst 100 timers arbeid med egne treningsklienter som du har fått veiledning på (antallet behovsprøves alltid individuelt avhengig av eventuell tidligere erfaring, ferdigheter og personlige egenskaper).
 • Har videofilmet en egen gjennomført terapisesjon med treningsklient, diskutert den i studiegruppen og med din veileder og fått den godkjent.
 • Gjennomført minst fire klientpresentasjoner for gruppen og veilederen din.
 • Fulgt HumaNovas Etiske Regler i arbeidet med treningsklienter.
 • Blitt bedømt som egnet (personlig bedømming gjøres av din hovedlærer og av rektor).
 • Har deltatt 100% i den timelagte undervisningen samt studiegrupper.
 • Fått godkjent eksamensarbeidet.
 • Fått godkjent kunnskapstentamen av teoretiske studier.

Til praktisk info, pris og påmelding