Diplomert organisasjonskonsulent

1-årig yrkesutdanning deltid

shutterstock_367461188

Denne utdanningen gir deg en bred yrkesfaglig kompetanse innen personlig utvikling, kommunikasjon, coaching og konflikthåndtering. I tillegg får du dyptgående kunnskap om utvikling av grupper og organisasjoner. Som organisasjonskonsulent lærer du deg å arbeide med gruppe- og individprosesser og derigjennom med endringsledelse og omstilling i organisasjoner.

Å arbeide som organisasjonskonsulent

Som leder eller mellomleder får du verktøy og arbeidsmetoder som vil lede til bedre samarbeid og kommunikasjon med personalet du har ansvaret for. Eller så vil du etter endt utdanning jobbe som selvstendig konsulent med ulike grupper i ulike bedrifter, eller som mentor eller coach for individer, ledergrupper og team.

Utdanningens innhold

 • Individer, grupper og organisasjoner som et levende system i stadig forandring
 • Kommunikasjon og coaching som verktøy i endringsprosesser
 • Gruppeprosesser og effektive team
 • Konflikter og konflikthåndtering. Å våge å drive forandringsprosesser og se muligheter i konflikter og motstand
 • Konfliktløsning
 • Utviklende lederskap
 • Organisasjoners dynamikk og prosesser
 • Systemisk perspektiv ved forandringsarbeid
 • Forandringsledelse i komplekse virksomheter
 • Mål og visjonsarbeid
 • Gruppeveiledning
 • Personlig utvikling – egen terapi
 • Praksis og prosjektarbeid

I løpet av studieåret leser du kurslitteraturen og arbeider med oppgaver til denne. Du går også i samtaleterapi hos en diplomert samtaleterapeut i psykosyntese (inngår ikke i kursavgiften). I løpet av året starter du et prosjektarbeid som skal speile din forståelse for, og bruk av, psykosyntesen som metode for organisatorisk så vel som individuell utvikling. Prosjektarbeidets tema diskuterer du med din veileder som også godkjenner det. Det er mulig å søke om å få godkjent prosjekt fra eksisterende arbeidsgiver.

 

Utdanningens omfang

Den består av 2 semester deltid, fordelt på 4 samlinger per semester. Utover dette skal du, sammen med en mindre arbeidsgruppe, gjennomføre et konsulentoppdrag. Dessuten kreves at du går minst 20 timer i individuell samtaleterapi (inngår ikke i kursavgiften) samt individuelt arbeid med kurslitteraturen og eksamensoppgaven.

Opptakskrav

Alternativ 1

Alternativ 2

 • Du har fullført en diplomutdanning som terapeut eller coach hos oss tidligere, har flere års erfaring med personlig utvikling, arbeid med personalsamtaler, organisasjonsutvikling, HR eller endringsledelse og du kompletterer organisasjonskonsulent-utdanningen med et intensivkurs i psykosyntese

 

Hva kreves for å bli godkjent?

For å få yrkesdiplom fra HumaNova kreves at du:

 • fått godkjent på de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen og fått godkjent prosjektoppgaven
 • gjennomført minst 40 timers arbeid med egne grupper samt fått veiledning for disse (antallet behovsprøves alltid individuelt)
 • forpliktet deg til å følge HumaNovas Etiske Regler for Klientarbeid
 • blitt bedømt som egnet (personlig bedømming gjøres av din hovedlærer og rektor)
 • vært tilstede 100% i den timelagte undervisningen og i studiegruppen