Diplomert organisasjonskonsulent

1-årig yrkesutdanning

shutterstock_367461188

HumaNovas utdanning til diplomert organisasjonskonsulent passer for deg som vil arbeide med mennesker i organisasjoner og bedrifter i en rolle som konsulent, leder eller coach. Som organisasjonskonsulent jobber du med individ- og gruppeprosesser, og gjennom dette med endringsarbeid i organisasjoner.

Å arbeide som organisasjonskonsulent

Kanskje er du sjef eller arbeidsleder og søker etter nye verktøy for å forbedre arbeidsmetoder og kommunikasjon blant personale du har ansvar for. Eller kanskje du etter avsluttet utdanning vil jobbe som selvstendig konsulent og arbeide med grupper i ulike bedrifter og som mentor eller coach for enkeltindivider.

Utdanningen gir deg en solid yrkeskompetanse innen personlig utvikling, kommunikasjon, coaching, konflikthåndtering samt utvikling av grupper og organisasjoner.

Utdanningens hensikt og mål

Utdanningen har til hensikt å gi deg de holdninger, metoder og redskap som trengs for å jobbe med mennesker i bedrifter og organisasjoner og på den måten bedrive et aktivt forandringsarbeid.

Utdanningens innhold

 • Individer, grupper og organisasjoner som et levende system i stadig forandring.
 • Kommunikasjon og coaching som verktøy i endringsprosesser.
 • Gruppeprosesser og effektive team.
 • Konflikter og konflikthåndtering. Å våge å drive forandringsprosesser og se muligheter i konflikter og motstand.
 • Konfliktløsning
 • Utviklende lederskap
 • Organisasjoners dynamikk og prosesser.
 • Systemisk perspektiv ved forandringsarbeid.
 • Forandringsledelse i komplekse virksomheter.
 • Mål og visjonsarbeid.
 • Gruppeveiledning.
 • Personlig utvikling – egen terapi.
 • Praksis og prosjektarbeid.

I løpet av studieåret leser du kurslitteraturen samt arbeider med oppgaver til denne. Du går også i samtaleterapi hos en diplomert samtaleterapeut i psykosyntese (inngår ikke i kursavgiften). I løpet av året starter du også prosjektarbeidet som skal speile din forståelse for, og bruk av, psykosyntesen som metode for menneskelig utvikling. Prosjektarbeidets tema diskuterer du med din veileder som også godkjenner det.

 

Utdanningens omfang

Den timelagte undervisningstiden består av totalt 30 utdanningsdager, fordelt på 8 temablokker og 6 veiledningsdager. Utover dette skal du, sammen med en mindre arbeidsgruppe, gjennomføre et konsulentoppdrag. Dessuten kreves at du går minst 25 timer i individuell samtaleterapi (inngår ikke i kursavgiften) samt individuelt arbeid med kurslitteraturen og din eksamensoppgave.

Opptakskrav

Alternativ 1

Alternativ 2

 • Du har erfaring med personlig utvikling, jobber eller har jobbet med personalsamtaler, organisasjonsutvikling, HR eller endringsledelse og du kompletterer organisasjonskonsulent-utdanningen med et intensivkurs i psykosyntese

 

Hva kreves for å bli godkjent?

For å få yrkesdiplom fra HumaNova kreves at du:

 • fått godkjent på de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen og fått godkjent prosjektoppgaven.
 • gjennomført minst 40 timers arbeid med egne grupper samt fått veiledning for disse (antallet behovsprøves alltid individuelt)
 • forpliktet deg til å følge HumaNovas Etiske Regler for Klientarbeid.
 • blitt bedømt som egnet (personlig bedømming gjøres av din hovedlærer og rektor).
 • vært tilstede 100% i den timelagte undervisningen og i studiegruppen.
 • For 1-årig diplom: Gjennomført minst 25 timer individuell samtaleterapi (antallet behovsprøves individuelt) hos en samtaleterapeut i psykosyntese.
 • For 3-årig diplom: Gjennomført totalt minst 75 timer individuell samtaleterapi (antallet behovsprøves individuelt) hos en samtaleterapeut i psykosyntes samt 5 timer coaching.