Bli den du er

Økt bevissthet gjennom personlig utvikling

HumaNovas grunnutdanning i psykosyntese passer for deg som er interessert i viktige livsspørsmål og personlig utvikling, og som streber etter balanse og et velfungerende dagligliv.

shutterstock_73588300

Det handler om deg og din utvikling

Utdanningen er basert på opplevelsebasert læring innenfra og ut. Hovedvekten legges på å virkelig møte deg selv og dine kurskamerater for å kunne øke din egen bevissthet.

Gjennom teoretiske modeller, men først og fremst gjennom mange praktiske øvelser, lærer du å forstå dine egne livserfaringer og hvilke mønstre de har skapt. Da kan du komme videre og du trenger ikke lenger la dem stå i veien for din videre utvikling.

I løpet av året arbeider du med din egen personlige utvikling både individuelt, i mindre studiegrupper på fire til seks personer, samt i den ordinære utdanningsgruppen. Din lærer følger deg gjennom hele året. Hun gir deg tilbakemeldinger og blir en viktig støtte i arbeidet ditt.

Utdanningens hensikt og mål

Utdanningen har som formål å gi deg verktøy og innsikter som gjør at du kan forstå deg selv og andre bedre. I løpet av utdanningen lærer du deg å aktivt ta ansvar for livet ditt og ta valg som er i tråd med det du innerst inne vil. Du får redskaper til å forbedre både dine personlige og arbeidsrelaterte relasjoner samt øke din kunnskap rundt spørsmål om livets mening og formål. Ut fra en innsikt om din egen betydning i verden og hele det potensiale du besitter, kan du lettere velge en arbeids- og væremåte som uttrykker hvem du er.

Etter denne grunnutdanningen er du velkommen til å søke til vår ettårige diplomutdanning til samtalecoach. Deretter kan du søke videre til en av våre ytterligere diplomutdanninger til organisasjonskonsulent eller samtaleterapeut.

For deg som vil utvikle deg i jobben din

Utdanningen ”Bli den du er” er en kompetanseutvikling som passer medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Kanskje jobber du i tett kontakt med andre, som selger, på kundeservice, i et omsorgs yrke eller som sjef. Gjennom denne utdanningen styrkes din selvinnsikt som gir bedre medfølelse for deg selv og andre. Er du interessert i å lede andre, er din egen selvinnsikt den beste forutsetningen for at du skal lykkes.

Du får forståelse for hvordan individuelle behov kan påvirke en hel organisasjons evne til å samarbeide. Med økt bevissthet blir det lettere å motivere til fungerende rutiner, effektivitet og trivsel. Utdanningen fokuserer også på hvordan arbeidsgruppen kan påvirke individet og hvordan du kan agere som medarbeider eller leder for å fremme gruppens utvikling og prestasjon.

“Bli den du er” skaper forutsetninger for å lokke frem dine iboende styrker som medarbeider og individ. Du blir utrustet med verktøy og metoder som forbedrer ditt daglige lederskap uansett på hvilket nivå du er i organisasjonen.

Utdanningens innhold

 • Gruppe- og prosessteori, utviklingspsykologi
  Utdanningen innledes med to dager på rad hvor du blir kjent med gruppen på dypet. Du får også stifte bekjentskap med psykosyntesens metoder for personlig utvikling.
 • Utviklingspsykologi,
  Vi lærer om barnets utviklingsfaser og egner oss til arbeidet med barndommen og det underbevisste.
 • Psykosyntese – teori og metodikk
  Vi blir kjent med våre delpersonligheter. Det hjelper oss til å forstå hva som driver oss i ulike situasjoner. Vi identifiserer ”jeget” og styrker dets posisjon.
  Vi jobber med utviklingen av viljen, som har en meget sentral posisjon i psykosyntesen.
 • Psykoterapeutisk integrativ teori og metodikk
  Vi jobber med identifikasjon og aksept av delpersonligheter.
 • Gruppe- og prosessteori
  Mange av våre problemer oppstår i våre nåværende sosiale eller menneskelige situasjoner. Vi lærer oss om relasjonens betydning, om gruppeinflytelsens påvirkning på individet, om tillit og grensesetting, og vi jobber med å forstå hvordan vi forholder oss i våre relasjoner.
 • Kognitiv teori og metodikk
  Vi lærer og trener oss i bevisst nærvær – Mindfulness.
 • Transpersonlig psykologi – teori og metodikk
  Vi lærer om transpersonlige aspekter og egenskaper.

unspecified5

Utdanningens omfang

Kurset er lagt opp som en deltidsutdanning. Tanken er at du skal kunne jobbe samtidig som du gjennomfører kurset. Det er likevel viktig at du er klar over at alt arbeid med menneskelig utvikling krever tid og engasjement.

Den samlingsbaserte delen av utdanningen utgjør cirka 20 undervisningsdager, kveld eller helg. Utover dette skal man treffes i mindre studiegrupper minst 15 ganger i løpet av studieåret. Du skal også gå til minst 25 timer individuell samtaleterapi. (inngår ikke i kursavgiften). Individuelt hjemmearbeid med ulike øvelser og skriftlige oppgaver kommer i tillegg.

Opptakskrav

Utdanningen stiller ingen akademiske krav, men derimot krav til personlig modenhet, egnethet, interesse og motivasjon. Vi treffer samtlige søkere til et personlig opptaksintervju før oppstart.

Hva kreves for å bli godkjent til videre studier?

Hvis du vil søke videre til vår ettårige yrkesutdanning til samtalecoach kreves det at du:

 • får godkjent innleveringsoppgavene (2 stk/grunnutdanning)
 • gjennomfører minst 25 timer individuell samtaleterapi hos en diplomert samtaleterapeut i psykosyntese
 • er tilstede minst 90% av den samlingsbaserte undervisningstiden og på studiegruppetreffene.

Til priser og påmelding