Par- og relasjonsterapeut

Utdanning til Diplomert par- og relasjonsterapeut/coach

Utdannelsen til par- og relasjonsterapeut/coach er basert på det grunnleggende synet på psykosyntesen. Elementene inkluderer både psykosyntese og gestaltterapi samt Imago og empatisk kommunikasjon.

Under utdanningen blir kunnskapen din om tilknytningsteori og skjematerapi utdypet, samt dens betydning for å forstå vår håndtering av relasjoner gjennom livet. Vi behandler også sexologi fra dette perspektivet. Forelesere tar opp temaer som moderne hjerneforskning og medavhengighet.

I løpet av kurset lærer du samtalemetodikk og å bruke forskjellige teknikker som kreative metoder og meditasjoner.

En utdannelse med sikte på å skape gode relasjoner

Utdanningen til par- og relasjonsterapeut/coach gir kunnskap om den viktige kommunikasjonen som, sammen med nærhet og kontakt, er avgjørende for et godt forhold. Vi ser på hva som kan være til hinder for et godt forhold, for eksempel frykt for avvisning eller frykt for å bli forlatt. Vi undersøker strategiene som vi mennesker bruker for å unngå å føle oss sårbare.

Utdanningen er erfaringsbasert så langt at vi bruker egne erfaringer til å integrere de ulike teoriene som presenteres.

Informasjonskvelder Jeg vil vite mer

For å opprettholde en tilstrekkelig fysisk avstand og skape et trygt miljø tilpasses antall deltakere per ny gruppe til størrelsen på lokalet. Dette betyr at du kan melde deg på en utdannelse og føle deg trygg på at gruppen ikke blir for stor.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert i dette kurset.

 

Utdanningens innhold og omfang

Den skjemalagte utdanningen inkluderer 7 × 2 dager.
Hver treningsøkt inneholder både et teoretisk tema og et praktisk arbeid med forskjellige øvelser, samt fortløpende veiledning med klientarbeidet ditt.

 • Introduksjon til par- og relasjonsterapi basert på psykosyntese, bilde- og gestaltterapi.
 • Tilknytningsteori og skjematerapi
 • Imago – den bevisste paredialogen i praksis
 • Hjernens utvikling, moderne hjerneforskning
 • Seksualitet
 • Medavhengig
 • Empatisk kommunikasjon i teori og praksis går som en rød tråd gjennom hele utdannelsen.

Utdanningens struktur

Hver modul inneholder teoretiske temaer og praktisk arbeid med forskjellige øvelser, samt veiledning.

Modul 1

• Introduksjon til par- og relasjonsterapi basert på psykosyntetisk tilnærming og teori
• Vi undersøker og diskuterer hvordan tilknytningsmønstre og egne erfaringer er viktige for forholdet vårt i voksen alder. Du får muligheten til å undersøke din egen tilknytningsmodell og historie og hvordan dette påvirker deg i dine forhold i dag.
• Vi tydeliggjør hvordan man møter paret for første gang basert på ulike spørsmål.
• Vi ser på hvordan den bevisste dialogen påvirker forholdet. I løpet av denne økten snakker vi om kommunikasjon fra forskjellige aspekter og begynner å bruke denne kunnskapen fra grunnen av. Vi oppdaterer og fordyper oss i empatisk kommunikasjon.

 

Modul 2

Vi utdyper tilknytningsteori og skjemabehandling og undersøker hvordan tilknytningsmønstre og livstemaer aktiveres og påvirker våre nære relasjoner.

 • Praktisk trening og veiledning.

Modul 3

 • I denne modulen vil du få en oversikt over de forskjellige teoriene og metodene bak kjærlighetsterapi – Imago. Vi utforsker hvordan vi kan bruke konflikter og frustrasjoner i forholdet til å få en ny forståelse og bevissthet om oss selv og vår partner som muliggjør endring, helbredelse og at vi kan begynne å få det vi lengter etter. Du vil få praktisk trening i den bevisste dialogen, som er det grunnleggende kommunikasjonsverktøyet i Imago for å skape trygghet og kontakt.
  • Praktisk trening og veiledning

Modul 4

Avhengighet – medavhengighet. Gjennom teori og praktiske øvelser undersøker vi problemene med avhengighet og medavhengighet fra et relasjonelt perspektiv. Vi ser på hva som er karakteristisk for dynamikken i et avhengighets- / medavhengighetsforhold, hvordan vi kan møte motstand og fornektelse, og hvordan vi som terapeuter unngår å gå inn i dramaet og bli medavhengige selv.

 • Praktisk trening og veiledning.

Modul 5

 • Seksualitet. En teoretisk gjennomgang av faktorer som hindrer og fremmer en seksuell fellesskap basert på parets preferanser. Vi ser på saksbeskrivelser og gjør praktiske øvelser knyttet til dem
 • Praktisk trening og veiledning

Modul 6

Interpersonell nevrobiologi (IPNB) er resultatet av moderne forskning på hjernens funksjon og evnen til å utvikle seg og helbrede. IPNB integrerer kunnskap fra blant annet nevropsykologi, sosial nevrovitenskap, psykologisk behandling, oppmerksomhet og tilknytningsteori.

I løpet av denne modulen ser vi på hvordan hjernen vår, bevisstheten vår og forholdene våre kontinuerlig påvirker og endrer hverandre. Vi undersøker hvordan vi praktisk kan bruke teorier og metoder i vårt arbeid med relasjoner, både våre egne og i arbeidet med våre kunder. Hvordan vi bevisst kan roe ned systemet vårt og gå fra reaksjon til bevisst handling.

 • Praktisk trening og veiledning

Modul 7

Utgang og separasjon. I løpet av disse dagene jobber vi med temaet avslutning og separasjon, med teori og øvelser. For å hjelpe paret til å muligens avslutte forholdet. For å avslutte parforholdsterapi.

 • Vi konsoliderer den kreative verktøykassen vår
 • Praktisk trening og veiledning
 • Evaluering
 • Mulighet for diplomering

Vanlige spørsmål

Du er kvalifisert til å søke hvis du:

 • Har gått vår 1-årige grunnutdanning Bli den du er, samt vår 2-årige utdanning til Samtaleterapeut.
 • Du som har et yrke hvor du jobber med relasjoner, og har en tilsvarende terapeutisk utdanning.

Har du annen tilsvarende utdanning er du også velkommen til å sende oss en søknad. Når søknaden din kommer til oss, vil vi kontakte deg for et personlig opptaksintervju.

 • Gå minst 5 sesjoner i parterapi med din partner eller annen person som du har hatt en langvarig relasjon til.
 • Delta på samtlige utdanningsdager.
 • Gjennomføre minst 5 sesjoner med et par.
 • Skrive en refleksjon rundt deg selv som parterapeut eller parcoach.
 • Skrive 3 refleksjoner med utgangspunkt i en bok du har valgt på litteraturlisten.
 • Utdanningen skal være betalt i sin helhet.

Du vil også være en del av en mindre studiegruppe som møtes mellom utdanningstilfellene. Hensikten er å diskutere litteratur, dele praktiske erfaringer, og gi hverandre støtte og inspirasjon.