Nettkurs i MI  – Motiverende Samtale

– en metode for varige livsstilsendringer

shutterstock_325899821

Ønsker du et verktøy for å bli tryggere i samtale med andre?

Formålet med dette nettkurset er å styrke deltakernes samtalekompetanse i ulike typer endrings- og motivasjonsarbeid.

Metoden anbefales av Helsedirektoratet for blant annet Frisklivssentraler, Hverdagsrehabilitering og Tannhelsetjenester. Den anvendes blant annet av rådgivere og veiledere som jobber inn mot NAV, i Kriminalomsorgen og av fysioterapeuter.

Motiverende Samtale bygger på Miller og Rollnicks «Motivational Interviewing» (MI) som er en klientsentrert, rådgiverstyrt og indre motivasjonsfremmende samtaleform som bygger på humanistiske verdier. Dette er i tråd med HumaNovas tankesett hvor vi utdanner mennesker i å forstå seg selv og andre i relasjon til hverandre med empati som en førende verdi i arbeidet.

Kurset passer for deg som: Jevnlig har samtaler med mennesker i ditt yrke, gjerne rundt krevende temaer. Og som ønsker å heve din relasjonskompetanse og utvikle deg i jobbrollen din.  MI egner seg blant annet for ledere, HR-ansatte, lærere, leger, psykologer, terapeuter, coacher og veiledere. Både innenfor stat/kommune og privat sektor. MI er også for deg som privatperson, som en hjelp til å fremme din indre motivasjon, og til å motivere mennesker rundt deg. Alle deltakere som fullfører nettkurset mottar et kursbevis.

Dette får du gjennom å ta MI som nettkurs hos oss:

  • Et verktøy som kan hjelpe deg til å bli en bedre reflekterende lytter
  • Et verktøy som hjelper deg å avdekke motstand og å komme det i møte i samtalen
  • Kunnskap om hvordan du kan motivere til omstilling og innføring av nye idéer og tanker
  • Økt evne til å fremkalle og å forsterke  argumenter for endring
  • Økt forståelse for hvordan endringsprosesser foregår
  • Kunnskap om det å utforske ambivalens sammen med andre (motstridende tanker og følelser)

Pedagogikken på nettkurset er basert på oppdagelse og erfaringslæring med øvelser og trening i kombinasjon med teori og erfaringsutveksling.

Nettkurset består av undervisning og påfølgende øvelser i smågrupper, erfaringsutveksling og veiledning. Deltagerne må påregne en del egenaktivitet gjennom noe pensum og transkribering av en samtale som de gjennomfører for å trene på MI. Innleverte, transkriberte samtaler vil bli kodet av kursleder og ligger til grunn for å få godkjent kursbevis på å ha fullført MI Nettkurs.

Kjersti Fjærestad_MI

Kjersti Fjærestad er vår lærer på dette nettkurset. Hun ble MINT-sertifisert i 2003. (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hun er en anerkjent MI-trener med mange års erfaring og har blant annet kurset:
– Kriminalomsorgen
– NAV
– Helsedirektoratet
– Kommuner
– Fysioterapiforbundet
Hun bistår også ved opplæring i MI på Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Høgskolen i Bergen. Hun har vært sensor på Universitetet i Nord i 11 år.

Hør vår podcast med MI-trener Kjersti og utforsk din egen ambivalens! Klikk her!

Timeplan for MI nettkurs

Datoer under planlegging