Lærere

Pekka Talamo

Lærer, veileder og gruppeterapeut

Hoved lærer og utdanningsansvarlig for Samtaleterapeututdanningen og Par-og relasjonsterapeututdanning.

Undervisning også i empatisk Kommunikasjon.

Kontakt, kommunikasjon, godkjennelse, vennlighet og fred er Pekkas nøkkelord.