Vil du bli treningsklient?

HumaNova tilbyr coaching og samtaleterapi for kr 280,- pr. time.

Våre coacher og samtaleterapeuter har en solid og grunnleggende utdannelse som fokuserer på deres egen utvikling som mennesker. Å utvikle en kompetent og empatisk samtalepartner er en omfattende oppgave som vi på HumaNova legger stor vekt på. Hos oss vektlegges ikke bare de teoretiske kunnskapene. Vi mener at det er i møtet mellom klient og samtaleterapeut/coach at helbredelse kan oppstå. Dette innebærer omfattende praktisk trening av våre studenter.

Er du interessert i å bli treningsklient, det vil si å gå i samtaleterapi eller coaching hos en av HumaNovas studenter? I så fall kan vi etter individuell prøving, tilby deg å gå til en student for kr. 280,- pr time . Ingen ytterligere kostnader kommer i tillegg. Avgiften betales direkte til studenten. HumaNova har ingen fortjeneste på dette arbeidet utover den leien studenten betaler studentpris for på klientrom i våre lokaler.

Hvis du vil gå i individuell terapi eller coaching, kan du fylle ut det konfidensielle spørreskjema som du skriver ut fra denne siden. Det består av personlige spørsmål som du besvarer i ro og mak hjemme. Deretter sender du det til HumaNova. Hvis søknaden blir innvilget, finner vi en egnet student til deg. Vedkommende kontakter deg deretter så dere kan avtale tid for et møte. Det er viktig for kvaliteten i samarbeidet at du er oppriktig interessert i og motivert for å arbeide med din personlige utvikling. Hvis du har særlige ønsker om mannlig eller kvinnelig terapeut eller coach, eller ønsker spesifikk kompetanse på et område som er viktig for deg, kan du meddele dette på spørreskjemaet. Vi forsøker i den grad det er mulig å ta hensyn til individuelle behov og ønsker.

For å bli treningsklient må du ha fylt 18 år.

OBS! Ønsker du å gå til en samtalecoach under utdanning, trenger du ikke å fylle ut skjemaet. Da kan du ta kontakt med oss på tlf 22 55 07 00 eller sende en e-post til hei@humanova.no så videreformidler vi kontakt. Du vil bli bedt om å signere en kontrakt med studentcoachen som leveres inn til oss.

Konfidensielt spørreskjema – Bli treningsklient