Fokus på individets iboende potensiale

Vår teoretiske psykologiske base bygger på psykosyntesen, en moderne løsningsorientert psykologi som setter fokus på muligheter og individets iboende potensiale. Å vekke viljen, komme til innsikt og å ta ansvar for eget liv er sentrale begrep i psykosyntesen.

Psykosyntesens gründer (Assagioli) utviklet en mengde øvelser og teknikker som siden ble formidlet og anvendt over hele verden ved sjef- og ledertreninger, personlig utvikling, individuell veiledning, team/gruppeutvikling og utdanninger.

Opplevelsebasert læring

HumaNovas pedagogikk og arbeidsmåte bygger på en opplevelsesbasert innlæring med prosessorienterte øvelser koblet til virksomheten, veksler mellom korte teorisesjoner og kontinuerlig interaksjon mellom studentene. Dette innebærer i korte trekk at vi arbeider med en prosess som inneholder så vel egne opplevelser, personlige refleksjoner og analyser som teori og praktisk tilnærming.

Følelse, tanke og handling

Vi arbeider med en integrativ tilnærming som tar hensyn til kognisjoner, affekter og oppførsel, det vil si at vårt utgangspunkt er at alle tre dimensjonene følelse, tanke, handling påvirker hverandre.

Deltakernes egne erfaringer fra deres hverdag er en viktig del av utdanningen like mye som at de forstår å tilnærme seg dette i sin egen rolle, privat og profesjonelt.

HumaNovas pedagogikk bygger på et åpent system uten dogmer. Vi arbeider opplevelsebasert, noe som innebærer at erfaringer og dermed også læring, integreres på et dypere plan enn om undervisningen hadde foregått i mer tradisjonell form. Vi tillater oss å hente inn ny kunnskap og fortløpende tilpasse våre utdanninger slik at de speiler den virkelighet og det samfunnet vi lever i akkurat nå. Å kontinuerlig integrere moderne forskning med evige visdomstradisjoner er noe vi streber etter. Det er også derfor vi henter inn eksterne forelesere til flere av studienes moduler.

Utdanningene går fint å kombinere med andre metoder for personlig utvikling. Samtaleterapeuter, psykologer, konsulenter, bedriftsledere, lærere, kunstnere, leger, prester med flere bruker idag HumaNovas prinsipper i sitt arbeid for å utvikle og styrke menneskers potensiale.

Velkommen til HumaNova!