Bli kjent med oss!

Her kan du lese litt om noen av de som underviser hos oss:

Kat_2242

Katrine Finne er undervisningsansvarlig for «Bli den du er»

Katrine er utdannet samtaleterapeut og parterapeut hos HumaNova. Hun holder jevnlig kurs i relasjoner og kommunikasjon i tillegg til å undervise på år 1 og på vår nye utdanning til Par- og relasjonsterapeut.

Hvorfor valgte du å studere psykosyntese hos HumaNova?

– Jeg hadde jobbet 13 år i reklamebransjen og dundret i veggen. Jeg ble sykemeldt og visste ikke hva jeg skulle gjøre, det eneste jeg visste var at jeg var ferdig med reklame. Jeg så en annonse for kurset «Bli den du er» og kjente at jeg ville starte der for å finne ut mer om meg selv og kanskje bli i stand til å ta riktige valg for meg selv. Det ble starten på en 4-årig utdanning til samtaleterapeut og siden påbygging til parterapeut. 

Du jobbet en stund som terapeut kombinert med administrasjonsarbeid før du startet med undervisning på HumaNova, fortell om din reise dit du er i dag?

– Jeg kjente umiddelbart på en følelse av å ha kommet hjem da jeg startet på HumaNova i 2003. Jeg husker at jeg var forundret over å bli møtt med så mye aksept og kjærlighet som på kurset «Bli den du er». Psykosyntesen åpnet mange nye dører og rom i meg. Jeg fikk kontakt med sårbarheten min og kjente at jeg ville jobbe mer med dette, jeg ville inspirere andre til å kjenne på sin sårbarhet. Etterhvert fikk jeg jobbe på kontoret mens jeg fullførte det fjerde året på samtaleterapeut-utdanningen. Og så ble jeg assistent-lærer før jeg fikk ansvaret for grunnutdanningen. Jeg har gått små skritt mot noe jeg ser på som ganske stort. Det er utrolig spennende og givende å være med på denne reisen hvert studieår! 

Ingeborg

Ingeborg Reber underviser på vår par- og relasjonsvidereutdanning

Ingeborg Reber er Diplomert Samtale- og parterapeut med utdanning fra HumaNova og ”Creative Couple Work”. 

– Du er opptatt av de faste rollene som vi ubevisst går inn i når vi er parforhold. Hvorfor er det viktig å vite om disse?

Problemet er at vi låser oss i handlingsmønstre som gjentar seg, og vi gjør det ubevisst.  Det vil si at vi handler automatisk: Hver gang vi spiller roller vil det føre til frustrasjon og konflikt. 

–       Hvordan kommer disse rollene til uttrykk?

Det handler om at den ene inntar en foreldrerolle, hvorpå den andre svarer med å innta en barnerolle eller tenåringsrolle. Vi er altså ikke lenger to voksne mennesker som kan snakke normalt sammen. For eksempel kan det være når paret skal snakke om deres økonomi at den ene kan «alt» og den andre kan tilsynelatende ingenting. Den som kan alt inntar foreldrerollen og kan bli en besserwisser, eller ubehagelig kritiker. Den andre vil føle seg utilstrekkelig og kan reagere med å bli et sutrete barn, eller en trassig tenåring.

–       Hvorfor driver vi med dette rollespillet?

Det handler om vårt behov for å beskytte vår sårbarhet. Vi tyr med andre ord til roller for å slippe å vise vårt sanne jeg, – samtidig som vi lengter etter å bli elsket for nettopp den vi er. Dette er noen av de paradoksene vi støter på i parforhold. 

–       Hva mener du skal til for å skape en trygg og intim kjæresterelasjon?

Å bli bevisst rollespillet, å være villig til å  gi slipp på rollene og vise vårt sanne jeg. Dette krever både vilje og mot. Et velfungerende parforhold kommer dessverre ikke av seg selv, det krever innsats fra begge parter. Men er vi villige til å gjøre oss helt tilgjengelige for hverandre, vil vi kunne få den nærheten og åpenheten som de fleste innerst inne lengter etter.  

–       Kan parforhold som skranter vanligvis reddes?

Ja, dersom begge er villige til å jobbe med parforholdet vil det som regel kunne reddes. Det innebærer at vi er villige til å se på hvordan vi selv påvirker parforholdet i stedet for å låse oss i oppfatningen om at det er partneren som må endre seg. 

–       Hva innebærer parterapi?

Det innebærer at paret og parterapeuten sammen kartlegger hva som er problemene og deretter søker etter de bakenforliggende årsakene. Paret trenger å ta et nytt, friskt blikk på sine holdninger og forventninger til hva et parforhold er. Hva betyr det å gi kjærlighet, hva betyr det å vise respekt, hva betyr det å ta ansvar for sine følelser og sine handlinger? Mange har en forventning om at endelig er det en mann/kvinne som virkelig skal gi meg omsorg og kjærlighet, og nærmest glemmer hvilken glede det er SELV å gi partner kjærlighet og imøtekomme partners behov. 

–       Mange synes parterapi virker skummelt. Kan du forstå det?

Det kan jeg forstå. De fleste vil oppfatte et parforhold som noe privat og det er også. Derfor må en parterapeut være respektfull samtidig som terapeuten skal kunne stille de spørsmål og ta opp de temaene som paret ikke selv makter. Etterhvert som et tillitsforhold blir etablert, vil det også føles naturlig å ta opp temaer som kanskje ingen av dem har snakket med noen andre om. Det kan føles befriende! Gjennom terapien vil man som regel bli kjent med seg selv – og med partner – på en helt ny måte. 

–       Hvorfor valgte du å jobbe med relasjoner? Hva gir det deg?

For meg er det en gave å kunne følge et par sin utvikling, fra dyp frustrasjon og fortvilelse til ny nærhet, respekt og tillit. 

–      Og til slutt: Ser du frem til å undervise hos HumaNova? Hva gleder du deg mest til?

Det gjør jeg virkelig! Jeg gleder meg til å bli kjent med terapeuter og coacher som ønsker å gjøre det samme som meg, nemlig å hjelpe par som sliter til å skape seg et bedre samliv og familieliv. Jeg vil gjerne nå ut til flere og dette er en av måtene jeg kan gjøre det på.

Hilde buserud

 

HILDE BUSERUD har undervist på vår par- og relasjonsvidereutdanning

Du jobber både som familie- og parterapeut. Stemmer det? Er dette en god kombinasjon du kan anbefale til andre som vurderer å utdanne seg hos oss?

– Ja, det stemmer.  Det å kombinere fagfeltet på denne måten gir mange muligheter til å lære mer om både relasjoner, mennesker og hva som skjer mellom oss i et forhold.  Det er mye som er overførbart fra forelder/barn til partner/partner som er superspennende å jobbe med.

Hva er det som motiverer deg til å jobbe med dette?

– Den største drivkraften min er å kunne være med å bidra til en forskjell for de som oppsøker hjelp  Det å kunne hjelpe mennesker til å bli bedre kjent med seg selv og være med på å muliggjøre å bli enda bedre kjent med partneren sin er veldig fint å se.  Jeg er også en veldig nysgjerrig person så går til stadighet på kurs og utdanninger og seminarer for å videreutvikle meg og dette er nok også med på å motivere meg videre,- lærer stadig mer og nytt om relasjonsarbeid, tilknyutning mellom oss og ikke minst hvordan jeg, som terapeut kan benytte dette videre inn i det kliniske arbeidet i hverdagen.

Gir jobben deg mening? På hvilken måte?

– Jobben gir absolutt mening.  Det å være en bidragsyter i andres liv er meningsfylt.  Jeg har en genuin tro på at en dråpe i havet faktisk kan være med på å bidra stort i større sammenheng.  Jeg vet at det arbeidet som jeg, og andre parterapeuter, utfører er med på å gjøre en stor endring i livene til mange.  F.eks. når jeg arbeider med par som har små barn, vil det i prosessen også påvirke både paret, barna, foreldrene, arbeidsplasser, søskenforhold o.l.,- for da jeg, som enkeltmenneske er i prosess og i endringsarbeid vil det automatisk påvirke de rundt meg.

Hva slags utdannelse har du?

– Jeg har grunnutdanning fra et klassisk eklektisk ståsted ,- (fra tradisjonell Vernepleier til alltid å være i utdanning, søke kurs og til der nå den senere til med systemisk familieterapi, eft og selvfølgelig Gottman sin parterapiutdanning er med på å prege storparten av det daglige arbeidet jeg gjør.

Kan du fortelle kort om Gotmann og EFT?

– Gottman er en forsker som over 45 år har arbeidet systematisk med å kartlegge par og parforhold.  På denne måten har han en solid base og kan med stor treffsikkerhet fortelle par hva som er de mest grunnleggende trekk i parforholdet som skal til for å være et masterpar.  Han har, i samarbeid med sin kone, metodisert dette inn i en terapiform som muliggjør for terapeuter å benytte hans enorme forskningserfaring ut i det klinsiek arbeidet med par.  Han VET hva som er bra å gjøre og har utviklet et enormt «bibliotek» av øvelser og intervensjoner som benyttes for å synliggjøre, tydeliggjøre, fremkalle og bearbeide relasjon, tilknytning og følelser mellom partene i et par.

Gottman har også arbeidet mye med foreldre-barn-relasjonen og benytter mye av den forskningen har har fra par til denne type relasjon også.  Tilknytningaspektet og viktigheten av dette gjelder.

EFT er en terapiform utarbeidet hovedsaklig av Susan Johnson der tilknytningen mellom partene og arbeidet med å frembringe disse og dele og verdsette disse er arbeidet.  Partene har i denne terapiformen stor glede av å kunne avdekke vanskelige og grunnleggende mønster de har med seg,- nettopp i arbeid sammen med partneren,- slik at de sammen utvikler nye gode mønster.

Er det noen spesielle egenskaper man bør ha for å jobbe som par- og relasjonsterapeut?

– Det  å være par- og relasjonsterapeut er krevende.  Så jeg tenker nok at for å ville gå inn i det bør du være klar for følelser, tilknytningsproblemer og ikke minst store endringer.  Det vanskeligste er når jeg arbeider med par og de ser at de strever så mye og endringsarbeidet ender med at de går hver til sitt.  Dette kan ende godt og med forsoning, men kan også være, for mange en bekreftelse på *»jeg får det ikke til»  Så egenskapene til terapeuten vil ha med seg å kunne tåle og romme mye mer enn der en snakker med den ene og er med på dens prosess og utvikling.

Hva gleder du deg mest til ved å undervise her på HumaNova?

– Jeg gleder meg mest til å være med å synliggjøre hvor spennende, nyttig og viktig det er å jobbe med par og relasjoner.  Det sammen med å skape en plattform for de som ønsker å jobbe med par og relasjoner.  Det å være med å bidra til at andre kan hjelpe par, er nærmest en gave.

Hva vil du si til de som vurderer å studere til bli par- og relasjonsterapeuter her på HumaNova?

– Søk,- jeg tror du kommer til å bli en bedre terapeut, både individuelt, som coach og selvfølgelig med par og relasjoner.  Det å utvide deg selv som terapeut til også å favne dette er en mulighet du ikke bør gi fra deg.  Det å arbeide i spenningen mellom to mennesker og kunne være med å bidra til endret relasjon, se ringvirkningene av dette,- ja, det er unikt.

Hva er din favorittbok/podcast/radioprogram eller film for å få påfyll og inspirasjon (gjerne innen personlig vekst/utvikling), og hvorfor?

– Kjærlighetspodden til Sissel Gran og Cathrin Sagen