Bli kjent med lærerne våre!

Her kan du lese intervjuer med noen av våre lærere:

22310459_1655321221187488_8514248114851552196_n

Anne Sloth Dieserud er lærer på grunnutdanningen “Bli den du er”

Anne er utdannet samtaleterapeut fra Norsk Institutt for Psykosyntese. Hvorfor valgte du å studere akkurat psykosyntese?

– Jeg hadde egen praksis som rosenterapeut og kjente et økende behov i meg for et samtaleverktøy som kunne matche rosenmetoden. Valget falt på psykosyntesen, da jeg følte de matchet hverandre så godt og har felles plattform i sitt menneskesyn.

Jeg kombinerer i dag arbeidet med Psykosyntesen og Rosenterapi. Rosenmetoden har gitt meg uvurderlig erfaring og kunnskap om kroppen vår og hva den bærer for oss. Gjennom Psykosyntesen har jeg fått et språk for dette og den virkeligheten jeg opplever. Grunnfilosofien er lik hos begge, at vi er mer enn bare en kropp og en personlighet, at vi er en del av noe større, noe ut over oss selv. 

Du driver egen praksis som psykoterapeut og jobber som lærer på HumaNova, hva gir dette deg?

Det å jobbe med menneskers håp om en bedre hverdag og et bedre sted for seg selv, i seg selv, gir meg mening og beriker mitt liv.  Å få undervise og følge studentene i sitt første år på HumaNova gir meg en opplevelse av å kunne bidra til menneskers vekst, på samme måte som i terapirommet, men her med en gruppe.

3 på tampen:

Hva får deg til å smile?

– De virkelig dype, gode smilene som bare vokser fram i et lykkelig øyeblikk, opplever jeg som oftest i naturen sammen med mine døtre eller mine hunder. Lykke!

Favorittbok for påfyll og inspirasjon?

Irvin Yalom, Eksistensiell Psykoterapi.
Jeg er glad i og henter mye påfyll som terapeut fra Irvin Yalom og hans måte å jobbe med sine klienter. Han skriver gode og fengende bøker både fagstoff og psykologiske romaner. Kan anbefales!

Favorittsitat/dikt?

Ett er nødvendig.

Ett er nødvendig
her i denne
vår vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv.

Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

Hans Børli

 

Kat_2242

Katrine Finne er lærer og utdanningsansvarlig for “Bli den du er”

Katrine er utdannet samtaleterapeut og parterapeut hos HumaNova. Hun holder jevnlig kurs i relasjoner og kommunikasjon i tillegg til å undervise på år 1 og på vår nye utdanning til Par- og relasjonsterapeut.

Hvorfor valgte du å studere psykosyntese hos HumaNova?

– Jeg hadde jobbet 13 år i reklamebransjen og dundret i veggen. Jeg ble sykemeldt og visste ikke hva jeg skulle gjøre, det eneste jeg visste var at jeg var ferdig med reklame. Jeg så en annonse for kurset “Bli den du er” og kjente at jeg ville starte der for å finne ut mer om meg selv og kanskje bli i stand til å ta riktige valg for meg selv. Det ble starten på en 4-årig utdanning til samtaleterapeut og siden påbygging til parterapeut. 

Du jobbet en stund som terapeut kombinert med administrasjonsarbeid før du begynte som lærer på HumaNova, fortell om din reise dit du er i dag?

– Jeg kjente umiddelbart på en følelse av å ha kommet hjem da jeg startet på HumaNova i 2003. Jeg husker at jeg var forundret over å bli møtt med så mye aksept og kjærlighet som på kurset “Bli den du er”. Psykosyntesen åpnet mange nye dører og rom i meg. Jeg fikk kontakt med sårbarheten min og kjente at jeg ville jobbe mer med dette, jeg ville inspirere andre til å kjenne på sin sårbarhet. Etterhvert fikk jeg jobbe på kontoret mens jeg fullførte det fjerde året på samtaleterapeut-utdanningen. Og så ble jeg assistent-lærer før jeg nå har ansvaret for grunnutdanningen og deler lærerjobben med Anne Dieserud. Jeg har gått små skritt mot noe jeg ser på som ganske stort. Det er utrolig spennende og givende å være med på denne reisen hvert år! 

 

Mariann Marthinussen. Foto:Fredrikke

Mariann Marthinussen er hovedlærer på coach- og samtaleterapeututdanningen.

Etter 16 år i internasjonalt næringsliv, lengtet Mariann etter noe mer meningsfylt. Hun begynte å studere hos oss og fullførte vår fireårige terapeututdannelse. I dag jobber hun som coach og terapeut på heltid, både med privatpersoner og for bedrifter. I tillegg er hun blitt en del av vår lærerstab og holder også jevnlig kurs i MI – motiverende samtale.

HVORFOR VALGTE DU Å STUDERE PÅ HUMANOVA?
Jeg dro på et informasjonsmøte og følte at jeg at jeg hadde kommet hjem. Her var det noe som snakket til noe dypere i meg, noe jeg lengtet etter. Og som jeg ikke visste hva var. På dette tidspunktet hadde jeg en veldig hektisk jobb i næringslivet, men jeg lengtet etter noe mer meningsfullt. Akkurat denne kvelden fikk jeg en kansellering på en avtale. Da ble jeg stresset. Hva skulle jeg putte inn i det tidsrommet? Da så jeg en annonse for HumaNova hvor det stod: ”Bli den du er?” Det satte i gang en rekke tanker: Er jeg ikke det, hvis jeg ikke, hvem er jeg da? Det gjorde meg nysgjerrig. Jeg visste ikke hva det var, bare at det var riktig og viktig.

HVORDAN HAR PSYKOSYNTESEN FORANDRET DEG?
Den har gjort meg mer forståelsesfull og empatisk overfor meg selv. Samtidig har jeg fått større toleranse og rommelighet for andre. Jeg har blitt mer bevisst på mine egne sider, mønstre, ferdigheter og ikke minst det at jeg kan velge hvordan jeg kan oppleve ting. At jeg har et ansvar for mitt eget liv og hvordan jeg vil leve det. Jeg jobbet fullt de første årene jeg studerte på HumaNova og i 2005 hadde jeg slitt i ett år. Det viste seg at jeg var komplett utbrent. Da var studiene til stor hjelp i å forstå hva som skjedde med meg. Jeg ble sykemeldt og fikk anledning til å gå igjennom utbrenthet, dens faser og innhold som gir meg i dag nyttig forståelse og erfaring i arbeidet med mine klienter. Les Marianns blogginnlegg om denne opplevelsen her: http://psykosyntese.wordpress.com/2013/09/10/fra-heltent-til-utbrent-og-tilbake

HVORDAN VAR STUDIETIDEN DIN PÅ HUMANOVA?
Jeg synes det var utrolig befriende! TiI tider var det tungt å se meg selv og jobbe meg gjennom mine egne ting. Det var utfordrende i den grad at du skal omsette teori i praksis. En ting er å snakke og forstå, men det å handle ut i fra de nye innsiktene jeg fikk og endre vaner var krevende. Det å få til dette har gjort meg friere, til å være meg, og leve som jeg vil. Og større tillit til meg selv. Studiene ga meg en sterk opplevelse av fellesskap, tilhørighet, lov til å tenke annerledes, utenfor rammene.

HVA JOBBET DU MED TIDLIGERE?
Jeg jobbet i 6,5 år for McKinsey både i Norge og USA. Etter det ble jeg head huntet til en stilling som administrasjonssjef for å bygge opp en offentlig og privat olje-og gasstiftelse (INTSOK). Dette var en krevende, men spennende jobb med mye reising internasjonalt. Livet mitt på den tiden var så trygt økonomisk, med samme leilighet, samme jobb, at den tryggheten jeg hadde var kvelende. Den tok strupetak og ga ikke rom for noe mer. Etter hvert stemte det ikke lenger overens med verdiene jeg stod for som menneske. Jeg fikk ikke brukt nok av meg selv, så jeg måtte ta et valg om å bevege meg videre. Ellers var det som å gå en sakte død i møte.

HVA GJØR DU I DAG?
Etter studiene ved HumaNova byttet jeg helt retning. Siden 2007 har jeg jobbet fulltid som samtalecoach og terapeut for enkeltpersoner og bedrifter, og driver firmaene levdittliv.no og lifeartacademy.com. I tillegg underviser jeg på HumaNova og holder også egne kurs i personlig utvikling, stressmestring og kommunikasjon.
Det å jobbe med dette gir livet en helt annen mening. Mange som kommer til meg i dag er i det jeg kaller en eksistensiell krise. De har kommer til et punkt hvor livet kjennes meningsløst fordi verdigrunnlaget de hittil har operert etter ikke lenger er tilstrekkelig. De søker noe dypere og noe nytt. Mye er levd i vane og på utgåtte trosmønster, men lengselen etter frihet begynner etter hvert å bli så stor at tryggheten må vike. Det føles veldig meningsfullt å få være med på disse prosessene. Jeg har stor ydmykhet for lengselen mennesker har etter å gjøre forandring, og hva det koster å sette dette ut i livet.
Det å bidra til at andre lykkes i sine liv, gir meg stor tilfredsstillelse og glede. I dette yrket får jeg brukt hele meg, hele spekteret. Alt fra kreativitet, lekenhet, dybde, empati, analyse og filosofiske betraktninger.

HVA ER DITT TIPS TIL ANDRE SOM VURDERER HUMANOVA?
Hvis du har en indre lengsel så gjør noe med den! Ønsker du å frigjøre deg fra egne begrensninger og se dine muligheter med nye øyne så er HumaNova stedet for deg!