2018-11-19

Kurs om Høysensitivitet & barn

abstract-abstract-expressionism-abstract-painting-1295125

 

Hva er høysensitivitet? Og hvordan kommer det til uttrykk hos barn? Høysensitive barn blir ofte misforstått og satt i bås som vanskelig, bortskjemt eller sjenert. Mange får beskjed om ”å ta seg sammen” både hjemme, i barnehage, skole og på SFO/AKS. Når barn blir misforstått og blir fortalt at de må ta seg sammen, blir det vanskelig for barnet å forstå seg selv og tror det er noe galt med seg selv. Da påfører vi voksne skam og reduserer selvfølelsen hos barnet.

Høysensitive barn som blir møtt med forståelse, aksept og får det de trenger vokser opp med kontakt med sine fantastiske ressurser og lærer god egenomsorg.

På kurset lærer du om høysensitivitet, stress og overstimulering hos barn. Samtidig blir du utfordret på din egen rolle, fordommer, følelser og behov. Du lærer også om hvorfor så ofte dialogen om høysensitive barn mellom foreldre/foresatte og skole/barnehage havner i forsvar og angrep. Og ikke minst, hvordan du kan kommunisere på en empatisk måte som fremmer god kommunikasjon.

Dette kurset er for foreldre/foresatte og for deg som jobber med barn. Kurset er lagt opp med både teori og erfaringsbasert.

Mandag 19. november kl. 17.00 – 21.00

Pris: 950 kr (Ta kontakt for gruppepris)

Sted: HumaNova, Baldersgate 11 på Frogner i Oslo

Meld deg på kurset her