2018-08-14

Gratis foredrag i sorbearbeiding

Hva er sorg og hvordan lærer vi å bearbeide det?

shutterstock_113875279

Det finnes et antall ulike tap som kan utløse den sterke blandingen av menneskelige følelser som vi kaller sorg. Dødsfallet til en venn eller bekjent, skilsmisse, adopsjon, uvennskap og konflikter, økonomiske forandringer og sykdomstilstand er noen eksempler på tap. Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan hendelsen fortsatt begrense livet ditt.

Sorg er en normal og naturlig følelsemessig reaksjon på tap. Hvordan reaksjonene i praksis viser seg er svært individuelt“. Gestalt-coach Angelica Bråten tar oss med inn i seks myter knyttet opp til samfunnets forestillinger om hvordan man skal håndtere sorg. Mange av oss kan kanskje kjenne oss igjen i disse mytene.

Dette foredraget kan gi både innsikt og inspirasjon i et kanskje litt “lukket” tema. Meld deg på her.