Diplomert samtaleterapeut

Fireårig yrkesutdanning

mindre6_398167624

HumaNovas utdanning til diplomert samtaleterapeut passer for deg som vil jobbe som samtaleterapeut og bidra til menneskelig bevisstgjøring og vekst.

Som samtaleterapeut kommer du til å veilede individer og grupper til å oppdage og uttrykke sitt unike potensiale og forstå mer av seg selv og andre. Som diplomert samtaleterapeut kan du jobbe med enkeltindivider, par, grupper og organisasjoner.

Utdanningens hensikt og mål

Utdanningen har til hensikt å gi deg den kunnskap og de ferdigheter som kreves for å jobbe psykoterapeutisk (med fokus på integrativ psykoterapi, kognitiv terapi og transpersonlig psykosyntese) som samtaleterapeut. Utdanningen gir deg omfattende og dyptgående teoretisk og praktisk kompetanse som muliggjør et utviklende arbeid samt en ektefølt og profesjonell holdning i ditt klientarbeid.

I løpet av utdanningstiden ligger mye av fokuset på din egen utvikling, og målet er å bli en kompetent, trygg og innsiktsfull samtaleterapeut.

God selvinnsikt er en forutsetning for å kunne bli en god samtaleterapeut. Derfor fortsetter ditt selvutviklende arbeid som du startet på i grunnutdanningen også i disse to årene.

Utdanningens innhold

År 1 og 2 i denne utdanningen er vår grunnutdanning Bli den du er og påbyggingsutdanningen Diplomert samtalecoach. Utdanningsinnholdet i begge disse kan du lese om på respektive side.

Nedenfor finner du innholdet i år 3 og 4.

 • Utviklingspsykologi
  Vi lærer oss mer om utviklingspsykologi ut fra et livslangt perspektiv. Tilknytningsteori, relasjoner, Sterns teorier, Erikssons psykososiale perspektiv.
 • Intervju & Samtalemetodikk
  Klientarbeid i praksis – terapeutisk allianse, metodikk og praktisk trening i det terapeutiske møtet.
 • Gruppe & prosessteori
  Fortsatt fordypet arbeid med egen personlig utvikling gjennom bl a gruppeterapi.
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodikk
  Vi lærer oss om psykodynamisk terapi, gestaltterapi, skjematerapi, ACT, kreative terapiformer, relasjonell terapi og vi fordyper vår kunnskap i affektteori.
 • Psykosyntese teori & metodikk
  Vi fordyper oss i terapeutisk arbeid med psykosyntesens modeller og teorier.
 • Kognitiv teori & metodikk
  Vi lærer oss basiskunnskap i kognitiv terapi og kognitiv adferdsteori
 • Psykopatologi/Diagnostikk
  Vi fordyper vår kunnskap i psykopatologi, angst, depresjon, dystymi og borderline og lærer mer om psykiatrisk syn på ulike psykologiske forstyrrelser.
 • Transpersonlig psykologi teori & metodikk
  Vi lærer oss mere om transpersonlig psykologi og har transpersonlige  terapiøvelser.
 • Adferdsanalyse
  Vi lærer grunnleggende adferdsanalyse.
 • Kroppsbevissthet & Seksualitet
  Vi lærer mer om den menneskelige seksualiteten og dens ulike former, samt om hvordan seksuelle nevroser kan oppstå og hvordan de behandles. Vi fordyper arbeidet med kropp- og sansefornemmelser og vi lærer hvordan dans og bevegelse kan være en hjelp i det terapeutiske arbeidet.
 • Kreative metoder
  Vi lærer å bruke kreative metoder i klientarbeidet – Bilder/fri tegning, symboler, guidede vandringer og meditasjon.
 • Forskning & vitenskapsteori
  Vi lærer grunnleggende vitenskapsteori, journalføring og har oppgaveveiledning.
 • Veiledning på psykoterapeutisk arbeid
  All obligatorisk veiledning inngår i kursavgiften.

mindre7_398606128

Utdanningens omfang

Den timelagte undervisningstiden for tredje året består av ca 33 utdanningsdager, og i fjerde året er det ca 30 undervisningsdager. Utover dette skal de mindre studiegruppene treffes minst ti ganger i løpet av år tre og minst åtte ganger i løpet av år fire. Individuell samtaleterapi (inngår ikke i kursavgiften), egne treningsklienter samt individuelt hjemmearbeid med ulike øvelser og skriftlige oppgaver kommer i tillegg.

Opptakskrav

Du skal først ha gjennomført og blitt godkjent på grunnutdanningen “Bli den du er” og påbyggingsutdanningen Diplomert Samtalecoach samt blitt bedømt som egnet til å fortsette.

Hva kreves for å bli godkjent?

For å kunne få ditt yrkesdiplom kreves at du:

 • Har fått godkjent de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen.
 • I løpet av grunnutdanningen, samtalecoachutdanningen og samtaleterapeututdanningen har gjennomført minst 95 individuelle terapisesjoner og 5 coachingsesjoner. Minst 45 av terapisesjonene skal være hos en av HumaNovas diplomerte samtaleterapeuter eller hos annen samtaleterapeut i psykosyntese, og 50 sesjoner kan være hos en autorisert psykoterapeut.
 • Gjennomført minst100 timers arbeid med egne treningsklienter som du har fått veiledning på (antallet behovsprøves alltid individuelt avhengig av eventuell tidligere erfaring, ferdigheter og personlige egenskaper).
 • Har videofilmet en egen gjennomført terapisesjon med treningsklient, diskutert den i studiegruppen og med din veileder og fått den godkjent.
 • Gjennomført minst fire klientpresentasjoner foran gruppen og veilederen din.
 • Fulgt HumaNovas Etiske Regler i arbeidet med treningsklienter.
 • Blitt bedømt som egnet (personlig bedømming gjøres av din hovedlærer og av rektor).
 • Har deltatt 100% i den timelagte undervisningen samt studiegrupper.
 • Fått godkjent eksamensarbeidet.
 • Fått godkjent kunnskapstentamen av teoretiske studier.

Til praktisk info, pris og påmelding