Veileder i Energipsykologi

Företag Kommunikation

Energipsykologi handler om å skape innsikt innenfra og utover. Den styrker forståelse, aksept og romslighet for våre forskjeller og særegenheter, og er en fantastisk modell når det kommer til relasjonen til deg selv, andre mennesker, samarbeid, kulturer, nasjoner og verdensbilde som helhet.

Utdanningens hensikt og mål

Utdanningens formål er å gi deg kunnskap og trening i energipsykologiens modell, teori og filosofi, som fordyper menneskelig utvikling og kommunikasjon.

Utdanningen vil også gi deg større forståelse for enkeltindividets talent, prestasjon og hvordan et teams dynamikk kan forstås og utvikles. Du vil få tilgang til et lisensbasert online identitetsprofil system til bruk for dine klienter og team.

I løpet av utdannelsen utvikler du forståelsen for samspillet mellom mennesker og øker din bevissthet om hva som støtter og hva som hindrer en god og fremgangsrik kommunikasjon og utvikling, basert på personlighetstypenes behov, dynamikk og potensial.

Du vil bl a lære om:

5 nivåer av bevissthet som utgjør livshuset vi alle rommer:
Essens (sjel), personlighet (jeg), mentalt, emosjonelt og fysisk.

7 psykologiske grunnfunksjoner:
Vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling

21 adferdsbaserte arketyper som springer ut fra:
7 grunnfunksjoner og grunnenergier og som introverte og ekstroverte blir til 14 arketyper i personlighetens verden og 7 arketyper i sjelens eller essensens verden.

Utdanningens innhold

 • Energitype forståelse og veiledning
  Vi lærer oss kunsten å veilede andre gjennom å bruke identitetsprofilen som utgangspunkt. Denne vil gi innspill til våre talenter og vårt utviklingspotensial. Praktiske øvelser samt opplegg og innhold i coaching. Verktøy og modeller for veiledning i henhold til de ulike energitypene. Kunsten å lytte, observere og forstå behov, talent og utviklingsbarrierer
 • Energitype teori & metodikk
  Vi fordyper forståelse for Energitypene, deres sjelelige, personlige, mentale, emosjonelle og fysiske aspekt. Den psykologiske metoden og verktøyet bak identitetsprofilen, basert på menneskets 7 psykologiske grunnfunksjoner.
 • Personlig og transpersonlig utvikling
  Vi utforsker utviklingsbarrierer og potensial i menneskets livsprosess, der det er nå. Hva skal legges tilbake og hva ligger klart til å skapes nytt?
 • Praktisk og opplevelsesbasert læring
  Praktisk trening i øvelser, veiledning. Verktøy benyttes som: gestalt, meditasjon, tegning, refleksjon, skriving.
 • Sertifisering og diplom
  Deltakerne presenterer skriftlig og muntlig klientarbeid, samt diplomoppgave i forståelsen av Energipsykologiens prinsipper og teori.
 • Etikk og veiledning
  Vi går gjennom grunnleggende etiske verdier og prinsipper for veiledning.
 • Transpersonlig psykologi teori & metodikk
  Vi tar opp livsspørsmål og eksistensielle perspektiver og utforsker vårt syn på livets mening i henhold til energipsykologiens essenstyper.
 • Veiledning av coaching
  Veiledning av coachende samtaler med klienter

Utdanningens omfang

7 undervisningshelger i alt 105 undervisningstimer
6 studiegruppemøter av minst 3 timer varighet
7 personlige klient sesjoner av 1 time hvor energipsykologien benyttes og bruk av identitetsprofilen
Godkjent avgangsprosjekt som i praksis viser din evne til å anvende energipsykologien

Opptakskrav

Ingen opptakskrav, men det er stor fordel med erfaring fra annen type veiledning, coaching, terapi eller personalhåndtering eller konflikthåndtering.

Hva kreves for å bli godkjent veileder?

For å bli godkjent veileder kreves det at du:

 • får godkjent de skriftlige oppgavene som hører til utdanningen (klientarbeid og diplom oppgave) og den muntlige presentasjonen
 • gjennomfører totalt minimum 7 veiledningssamtaler fordelt på klienter, minimum 3 samtaler med èn klient
 • er tilstede 100% av den timelagte undervisningen og på studiegruppetreffene (3 stk).

Du mottar et diplom for gjennomført kurs med tittelen «Veileder i Energipsykologi»

Litteratur:
Energipsykologi – en GPS til ditt liv (dansk) og Psykosyntesens typologi, Roberto Assagioli

PFO
Utdannelsen gir PFO for fullverdige medlemmer av NFPT og NPF.

 

Dette sier tidligere studenter, i dag Veiledere i Profilpsykologi:

Sølvi Raastad – Psykoterapeut i Psykosyntese og Veileder i Energipsykologi
“Jeg vil varmt anbefale denne utdannelsen og det unike verktøy Energipsykologien er. Det er plutselig så enkelt å forstå seg selv og ikke minst andre mennesker. Mine relasjoner vil aldri bli de samme igjen, da jeg nå har et visuelt bilde av forskjellighetene som finnes i og mellom oss mennesker. Jeg er rausere med menneskene i mitt eget liv, og jeg har en helt annen selvtillit i relasjonene mine.”

Krestine Pettersen – Psykoterapeut i Psykosyntese og Veileder i Energipsykologi
“I dag har jeg økt forståelse for indre dynamikker, både i meg selv og mine medmennesker. Dette har ført til større aksept og kjærlighet overfor meg selv og andre. Det har også gitt meg økt innsikt i verdens problematikk, evolusjon, religion, politikk og alt i alt har det gitt meg retning og flere svar på store eksistensielle spørsmål.”

Inger Kolberg, Fretex Jobb og Oppfølging konsulent, og Veileder i Energipsykologi
“Jeg har fått en tillitt til, respekt for og trygghet i at vår essens gir oss retning på livet og mening og verdi. Hvert enkelt menneskes essens står klarere for meg i dag. Sammen med de andre energiene i oss, er det som å falle på plass i seg selv og samtidig se andre tydeligere. Den kunnskapen og medfølgende respekt for andre, vil jeg gjerne kunne dele med andre i fremtiden.”

Maja Romic, Psykosyntese student: “or meg har åpenhet vært viktigst i det at jeg er blitt mindre fordomsfull og dømmende. Jeg prøver å gi rom til folk og akseptere at vi alle har våre egne farger som skal respekteres.”

May Brith Dybvad, Sykepleier og Veileder i Energipsykologi.
”Jeg har fått større forståelse og aksept for meg selv, og andre, med energipsykologi. ”

Kristin Vonheim, UiOA, Veileder i Energipsykologi. “Studiet har først og fremst gitt meg mer forståelse og raushet både for andre mennesker og meg selv, større aksept for ulikhet. Det har blitt lettere å akseptere at jeg ikke er helt lik andre, uten at det betyr at jeg er feil ”